KYSin hallitus tasapainotteli valinnanvapaus- lausunnossaan

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus antoi tasapainottelevan lausunnon sote-valinnanvapauden lakiluonnoksesta. Hallitus toi kuitenkin esille huolen, että jos palvelujärjestelmä tukipalveluineen pirstoutuu organisatorisesti, kokonaisuuden hallinta ja esimerkiksi asiakaslähtöisyyden ja kustannussäästöjen saavuttaminen voivat ovat vaikeita.

Hallituksen mielestä vaarana on myös rekrytointiaalto yksityiselle sektorille. Sairaaloiden osaajista voi tulla pulaa. Myös alueelliset erot voisivat lausunnon mukaan kasvaa, kun monilla paikkakunnilla kilpailua ei synnykään.

Esimerkiksi säännökset suoran valinnan palveluista eivät ole lausunnon mukaan tarpeeksi selviä. Paljon epäselvyyttä on, mitkä palvelut kuuluvat yhtiöitettäviin ja mitkä maakunnan liikelaitoksen tuottamiin palveluihin.

Esityksestä ei lausunnon mukaan ilmene, kuinka terve kilpailullinen asetelma julkisen ja yksityisen sektorin välillä säilyy, jos niitä eivät koske yhtäläiset velvoitteet.

Eriävän mielipiteensä useisiin kohtiin jätti Outi Turunen (vas.). Hän olisi vastannut "ei" moniin kohtiin, joissa muu hallitus olisi varovaisen myönteinen. Näin esimerkiksi kysymykseen "Voiko uudistuksella kaventaa terveys- ja hyvinvointieroja ja palvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta?"

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen, jonka ylijäämä on noin 854 000 euroa ja näin lähes tavoiteltua tasoa.