Kaavilla oli oikeus kaavoittaa saaresta lomakylä - toivo liikemiesten hankkeesta elää

Itä-Suomen hallinto-oikeus on päättänyt jättää tutkimatta Pohjois-Savon ely-keskuksen jättämän valituksen Kaavin kunnanvaltuuston tekemästä rantaosayleiskaavan muutoksesta. Kaavamuutos mahdollistaa israelilaisten liikemiesten hankkeen rakentaa lomakylä Petäjäsaareen.

Hallinto-oikeuden arvion mukaan ely-keskuksella ei ole ollut asiassa valitusoikeutta, sillä rantarakentamisen vaikutuksia ei voida yksin pitää valtakunnallisina tai maakunnallisesti merkittävänä asioina.

Lisäksi päätöksessä todetaan muutoksen koskevan vain pienehköä aluetta. Pienempiä matkailupalvelujen alueita on voitu osoittaa hallinto-oikeuden päätöksen mukaan myös yleiskaavatasolla.

Hallinto-oikeuden päätökseen on vielä mahdollista hakea muutosta valittamalla siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kunnanjohtaja: Kaavin kansainvälisen lomakylän "ekologisuus" vielä arvoitus

Israelilaisten lomakylän kannattavuus epäilyttää Kaavin kylänraitilla