Kuka sallisi eutanasian, kuka leikkaisi lapsilisiä? – Katso kooste savolaiskansanedustajien vaalikonevastauksista

Mitä mieltä tuoreet savolaiskansanedustajat ovat Suomen Nato-jäsenyydestä, eutanasiasta ja susien määrästä? Eduskuntavaalien alla kansanedustajaehdokkaat ottivat kantaa näihin ja muihin ajankohtaisiin aiheisiin Savon Sanomien vaalikoneessa. Kokosimme yhteen pohjoissavolaisten kansanedustajien kannat.

Savo-Karjalan vaalipiiristä eduskuntaan valittuja pohjoissavolaisia ovat Hannakaisa Heikkinen (kesk.), Elsi Katainen (kesk.), Seppo Kääriäinen (kesk.), Markku Rossi (kesk.), Markku Eestilä (kok.), Sari Raassina (kok.), Sari Essayah (kd.), Pentti Oinonen (ps.), Kimmo Kivelä (ps.) ja Matti Semi (vas.).

Matti Semi ei vastannut vaalikoneen kysymyksiin.

1. Susien määrää on vähennettävä selvästi Savo-Karjalassa

Selvä enemmistö Pohjois-Savon kansanedustajista vähentäisi susien määrää Savo-Karjalassa. Vain kokoomuksen Sari Raassina on selkeästi eri mieltä tämän vaalikoneessa esitetyn väittämän kanssa.

– Susi kuuluu Suomen luontoon. Häirikkösusisien ja koirasusien metsästyksestä on tehtävä helpompaa samoin kannanhoidollista metsästystä on tehtävä suunnitelmallisesti, Raassina perustelee kantaansa vaalikoneessa.

2. Kaikille yhteiset ruotsin kielen opiskelut pitäisi korvata venäjän kielen opiskelulla Itä-Suomessa.

Osittain samaa mieltä väittämän kanssa ovat Hannakaisa Heikkinen, Elsi Katainen, Pentti Oinonen ja Kimmo Kivelä.

Kansanedustajat eivät kuitenkaan ole varsinaisen pakkovenäjän kannalla, vaan tähdentävät vastauksissaan, että sekä venäjä että ruotsi voisivat olla valinnaisia kieliä kouluissa.

– Itä-Suomessa venäjän kielestä on arkielämässä enemmän hyötyä kuin ruotsin kielestä. Eikös koulun tehtävä ole antaa eväitä elämälle? Siksi kannatan sitä, että venäjän opiskelu toisena kielenä tulisi olla mahdollista Itä-Suomessa, Hannakaisa Heikkinen perustelee.

Osittain eri mieltä vaalikoneen väittämän kanssa ovat Seppo Kääriäinen, Markku Rossi, Markku Eestilä ja Sari Essayah. Täysin eri mieltä väittämän kanssa ilmoittaa olevansa Sari Raassina.

Heidän perustelunsa ovat pääasiassa samanlaisia kuin väittämän kanssa samaa mieltä olevilla kansanedustajilla: edustajat kertovat kannattavansa valinnaisuutta ja kokeiluja opetustarjonnassa.

3. Valtionhallinnon työpaikkoja on siirrettävä pääkaupunkiseudulta maakuntiin.

Kaikki pohjoissavolaiset kansanedustajat ovat joko osittain tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa.

– Valtio on iso työllistäjä ja olisi oikeudenmukaista, että nuo työpaikat jakaantuisivat tasaisemmin Suomessa. Nyt ruuhka-Suomi ja pääkaupunkiseutu hyötyvät valtionhallinnon työpaikoista muun Suomen kustannuksella, Hannakaisa Heikkinen kirjoittaa.

– Digiaika tarkoittaa paikkariippumattomuutta, jota valtionhallinnossa on toteutettu aivan liian vähän. Jokaisen valtion avautuvan työpaikan kohdalla pitäisi miettiä, olisiko sen hoitaminen mahdollista mistä tahansa käsin, Elsi Katainen katsoo.

Osa edustajista tähdentää, että lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean alueellistaminen on saatettava loppuun.

4. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan pituutta on lyhennettävä.

Väitteen kanssa ainakin osittain samaa mieltä ovat Hannakaisa Heikkinen, Elsi Katainen, Markku Eestilä, Sari Raassina ja Sari Essayah.

– Tätä voidaan joutua pohtimaan osana työelämän uudistusta ja työllisyysasteen nostoa, Katainen katsoo.

Kielteisesti ansiosidonnaisen lyhentämiseen suhtautuvat Seppo Kääriäinen, Markku Rossi, Pentti Oinonen ja Kimmo Kivelä.

– Voidaan lyhentää vain, mikäli uusia työpaikkoja saadaan luoduksi ripeästi, Kääriäinen perustelee.

5. Suomessa maksetaan liikaa lapsilisiä.

Enemmistö savolaisedustajista on eri mieltä väittämän kanssa.

Vain Hannakaisa Heikkinen ja Pentti Oinonen ilmoittavat olevansa ainakin jollain tasolla samaa mieltä väittämän kanssa. Molemmat ovat sitä mieltä, että hyvätuloisille vanhemmille ei maksettaisi lapsilisiä.

6. Eutanasia on sallittava Suomessa.

Eutanasian, eli armokuoleman olisivat valmiita sallimaan Hannakaisa Heikkinen ja Markku Rossi.

– Olen kallistunut hyväksymään lääkärien valvonnassa toteutettavan ja eettisesti kestävän eutanasian, joka perustuu ihmisen itsensä ja läheisten tahtoon parantumattoman taudin aiheuttamien inhimillisten kärsimysten vuoksi, Rossi perustelee kantaansa.

Osittain eutanasian sallimisen kannalla on myös Markku Eestilä.

7. Suomen on liityttävä Naton jäseneksi.

Myönteisimmin Suomen Nato-jäsenyyteen suhtautuvat Hannakaisa Heikkinen, Markku Eestilä ja Sari Raassina. Kaikki kolme esittävät, että Suomi tekee selvityksen puolustusvaihtoehdoista ja että Nato huomioidaan yhtenä vaihtoehtona selvityksessä.

Täysin eri mieltä väittämän kanssa ilmoittavat olevansa Seppo Kääriäinen, Markku Rossi, Pentti Oinonen ja Kimmo Kivelä.

Osittain eri mieltä ovat Sari Essayah ja Elsi Katainen.

– En näe siihen nykyisessä tilanteessa mitään tarvetta, mutta asiassa pitää olla valpas. Naton kanssa olemassa olevaa rauhankumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä kannattaa pitää yllä, mikä mahdollistaa jäsenyyden hakemisen, mikäli suomalaiset kansanäänestyksessä näin toivovat, Katainen muotoilee.

8. Suomen energiatarve tulee kattaa rakentamalla uusia ydinvoimaloita.

Kaikkein yksimielisimpiä savolaiskansanedustajat ovat ydinvoimakysymyksestä. He kaikki ilmoittavat olevansa joko osin tai täysin ydinvoiman lisärakentamista vastaan.