Kuopion tutkijat keksivät keinon Talvivaaran puhdistamiseen

Kuopiossa on tehty lupaava keksintö. Professori Jouko Vepsäläisen johtama tutkimusryhmä Wet Chemistry Alliance on saanut Itä-Suomen yliopistossa lupaavia tuloksia sulfaatin poistosta vedestä. Menetelmää aiotaan kokeilla Talvivaaran kaivosvesien puhdistamiseen Sotkamossa.

– Haemme Talvivaaran puhdistushankkeeseen. Katsomme parhaillaan, millainen kokonaisuus meillä olisi tulossa, Vepsäläinen kertoo yliopistolla Kuopiossa.

Valtion eritystehtäväyhtiö Terrafame Group on aloittanut kehitys- ja pilotointihankkeen, jossa haetaan uusia teknologisia ratkaisuja Terrafame Oy:n Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen vesien puhdistamiseksi. Ensisijaisena tavoitteena on vähentää kaivokselta poistettavien puhdistettujen vesien sulfaattipitoisuutta.

Terrafame Group investoi hankkeeseen kokonaisuudessaan kaksi miljoonaa euroa. Terrafame jatkaa kaivostoimintaa entisellä Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa.

Tuotantoon otettavat ratkaisut aiotaan kehittää, kokeilla ja luvittaa parissa vuodessa.

– Yhdistämme varmaan osaamisemme Cemis-tutkimuslaitoksen ja Oulun yliopiston on-line-mittauksiin sulfaatista. Saamme siis selville heti, miten sulfaatin puhdistus on onnistunut ja milloin puhdistusaineena oleva biopolymeeri pitää vaihtaa uuteen, Vepsäläinen sanoo.

Tekesin Tutl-rahoitus on mahdollistanut ympäristöystävällisen ja edullisen sulfaatin poistomenetelmän kehittämiseksi. Rahoitusta saaneen SO4-hankkeen tavoitteena on luoda teknologinen ja kaupallinen valmius tuotteistaa sulfaatin poistomenetelmä teolliseen mittakaavaan.

Menetelmän kaupallinen soveltuvuus varmennetaan hankkeessa kenttäkokeilla yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Savonian laitteilla menetelmää kokeillaan suuremmassa mittakaavassa.

–SO4-tutl-hanke on kestänyt vuoden ja olemme päässeen pilotointivaiheeseen. Kartoitamme, missä voisimme pilotoida menetelmää. Olemme alustavasti kokeilleet, että se toimii ainakin mittakaavassa kolme kuutiota tunnissa. Siksi Talvivaaran kokonaisuus sattui meille hyvään aikaan, Vepsäläinen selvittää.

Projektitutkija Juha-Matti Aalto korostaa, että menetelmän kannattavuus paranee, jos biopolymeerilastuja voidaan käyttää useaan puhdistuskertaan.

Teolliseen sulfaatin poistoon jäte- ja ympäristövesistä ei nyt ole halpoja, turvallisia ja yksinkertaisia keinoja. Nykymenetelmät vaativat joskus kymmenien miljoonien eurojen laite- ja tilainvestoinnit. Monissa prosesseissa muodostuu rikkipitoista jätettä, eräissä myrkyllistä rikkivetyä.