Maanomistajia kannustetaan suojeluun: Tavoitteena yhteensä 5 400 hehtaaria uusia suojelualueita

Maanomistajia kannustetaan perustamaan omalle maalleen luonnonsuojelualue Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja käynnistyi keskiviikkona 11. tammikuuta.

Kampanjan tavoitteena on saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita yksityisiltä maanomistajilta eli yhteensä 1 800 hehtaaria uusia, pysyvästi suojeltuja alueita.

Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan, joka on kuitenkin enintään tavoitetta (1 800 hehtaaria) vastaava hehtaarimäärä. Lisäksi tavoitteena on, että kunnat suojelevat kampanjan kautta yhteensä 1 800 hehtaaria.

Koko kampanjan yhteistavoite on siis 5 400 hehtaaria uusia suojelualueita.

Kampanjan verkkosivuilla kerrotaan, että suojeltava alue voi olla esimerkiksi erityisen kaunis tai siellä voi olla erikoinen luonnonmuodostuma.

Luonnonsuojelualueet jäävät maanomistajan omistukseen. Suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Yksityisen luonnonsuojelualueen perustamiseen ei ole minimipinta-alaa.

Juhlavuoden kampanja koskee kaikkia yksityisiä maanomistajia, myös yrityksiä ja säätiöitä. Kampanjassa kannustetaan myös esimerkiksi seurakuntia ja muita toimijoita suojelemaan omia maitaan.

Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja on kertaluonteinen, suojelupäätös on kuitenkin pysyvä. Kampanja toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Kampanjasta vastaa ympäristöministeriö. Valtion maiden suojelemisesta kampanjassa huolehtii maa- ja metsätalousministeriö.

Lähteet:

Luontolahjani

Ympäristöministeriö