Maissin viljelymäärät kasvavat Suomessa

Rehumaissin kasvatusmäärät ovat kasvaneet Suomessa vuodesta 2011 eteenpäin, käy ilmi Luonnonvarakeskuksen tilastoista. Maissia viljellään ennakkotiedon mukaan tänä vuonna 700 hehtaarin alueella, kun sitä viljeltiin viime vuonna 575 hehtaarin ja vuonna 2011 vain 141 hehtaarin alalla.

Maissin kasvatusmäärät ovat kasvaneet Maaseutuviraston mukaan myös Pohjois-Savossa, missä viljellään tänä vuonna maissia 35 hehtaarin alueella, kun kahtena edellisenä vuonna maissin viljelyala oli 5 hehtaaria.

Suurin osa rehumaissin viljelyalasta Pohjois-Savossa kuuluu tänä vuonna viljelyä ensimmäistä kertaa kokeilevalle vesantolaiselle Maitohovin tilalle, missä maissia kasvatetaan kahdella pellolla yhteensä 23 hehtaarin alalla. Se on noin kymmenesosa Maitohovin peltojen pinta-alasta.

– Kokeilemme isolla alalla, koska meillä on 175 lehmää ja halusimme nähdä, minkälainen vaikutus maissilla on ruokintaan, maatalousyrittäjä Eero Luttinen kertoo.

Kokeilu on riskialtis. ProAgria Pohjois-Savon kasvinviljelyasiantuntijan Ulla Bovellanin mukaan maissi ei vielä ole kovin varma viljelykasvi Pohjois-Savossa.

– Lajikkeet, jotka ovat riittävän aikaisia ehtiäkseen kehittyä näillä korkeuksilla valmiiksi, ovat melko uusia. Niiden viljelystä ei vielä ole paljoa käytännön kokemusta. Moni kokeilee viljelyä muutaman hehtaarin alalla.

Maissin viljely on epävarmuudesta huolimatta houkuttelevaa, koska sen satotaso vastaa Luttisen mukaan melko huonosti onnistuneenakin yhdessä korjuussa nurmirehun kolmen niiton satotasoa. Luttinen toivoo saavansa maissia viljelemällä lehmiensä rehuun myös monipuolisuutta.

– Maississa oleva tärkkelys sulaa lehmän pötsissä rehuviljaa hitaammin, jolloin lehmä pystyy hyödyntämään sen paremmin. Sen pitäisi auttaa myös suurempiin maidontuotantomääriin, Luttinen sanoo.

Jotta tärkkelystä päästäisiin hyödyntämään, maissintähkien pitää kuitenkin ehtiä kehittyä tarpeeksi pitkälle. Tämä ei onnistu, jos pakkaset tulevat syksyllä liian aikaisin.