Maistissa ajavien määrä kasvoi suurimmaksi kymmeneen vuoteen

Maistissa ajavien kuljettajien määrä nousi viime vuonna suurimmaksi yli kymmeneen vuoteen. Maistissa ajavalla tarkoitetaan kuljettajaa, joka puhaltaa yli nollan promillen, mutta puhallutustulos jää alle rangaistavuuden rajan eli 0,5 promillen.

Heidän määränsä nousi viime vuonna vajaaseen 0,9 prosenttiin kaikista kuljettajista. Sitä isompi määrä heitä on ollut liikenteessä viimeksi vuonna 2003.

Rattijuoppoja liikenteessä oli 0,13 prosenttia eli noin joka 800. kuljettaja. Tiedot perustuvat valtakunnalliseen niin kutsuttuun R-tutkimukseen eli liikennevirtatutkimukseen, jossa poliisi puhalluttaa kaikki paikalle ajaneet kuljettajat kahdessa otannassa. Toinen otanta tehdään keväällä, toinen syksyllä.

Vuoden aikana tutkimukseen puhallutettuja on yhteensä yli 100 000 kuljettajaa. Lisäksi puhallutukset tehdään sellaisina aikoina ja paikoissa, että tulokset ovat vertailtavissa aiempiin vuosiin.

R-tutkimuksen mukaan rattijuoppojen määrä liikennevirrassa on pysynyt viime vuosina ennallaan, mutta maistissa ajavien määrä on noussut. Syytä tähän ei tiedetä.

Poliisi on tehnyt R-tutkimusta jopa vuodesta 1988 asti. Se on Suomessa paras aineisto rattijuopumusten yleisyydestä.

Poliisin rikostilastot sen sijaan kertovat vain kiinnijääneiden rattijuopon määristä, mihin vaikuttavat muun muassa poliisin liikennevalvonnan paikat ja määrä, kansalaisten ilmoitusaktiivisuus sekä sattuma, miten paljon rattijuopoille sattuu kiinnijäämiseen johtavia ulosajoja.

Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä on ollut laskussa jo vuosia. Heistäkin entistä suurempi osa on huumausaineiden vaikutuksen alaisena, sillä poliisit pysäyttävät liikenteessä herkemmin esimerkiksi ajokortittomiksi tietämiään kuljettajia, varastetuiksi epäiltyjä autoja tai henkilöitä, joiden käytös muuten herättää epäilyjä.

Puhallutusvalvonta isojen keskustaajamien ulkopuolella sen sijaan on huomattavasti vähentynyt 2010-luvun aikana.

Liikennevirtatutkimuksenkin mukaan rattijuoppojen määrä liikenteessä on laskenut 1990-luvulta huomattavasti, mutta viime vuodet määrä on pysynyt ennallaan. Siltä osin liikennevirtatutkimus antaa eri tuloksen rattijuopumusten määrästä kuin rikostilastot.

Rattijuoppojen autojen takavarikointia tehostetaan - kansanedustajien aloite puri

Joka neljäs liikennekuolema liittyi päihteisiin

Uusi alkometri käyttöön - nyt puhalletaan kuppiin

Kysely: Yhä harvempi kohdannut poliisin liikennevalvontaa