Mikkelin vankilan valvonta oli laiminlyöty – muutoksia tehtiin vasta nyt

Eduskunnan oikeusasiamies moittii, että Rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois-Suomen aluekeskus laiminlöi velvollisuuteensa, kun se ei valvonut Mikkelin vankilan toimintaa asianmukaisesti viime vuosina.

Rikosseuraamusalueen aluekeskuksen olisi pitänyt huolehtia, että alueen vankiloiden toiminta on lainmukaista.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja edellyttää, että aluekeskus tehostaa valvontaansa ja antaa vankiloiden johdolle neuvontaa ja ohjausta.

Mikkelin vankilan mittavat ongelmat tulivat ilmi vuonna, kun monet vankilan toiminnoista osoittautuivat lainvastaisiksi. Vankeja kohdeltiin ankarammin kuin muissa vankiloissa, ja heille oli vankilassa keksitty kurinpitojärjestelmä, joka ei perustunut lakiin.

Kurinpitoon kuului esimerkiksi poistumislupien ja vierailujen eväämistä, kieltoa pitää hallussaan omaa oikeudenkäyntiaineistoaan sekä puutteita saada esimerkiksi tietoa, miten vankilassa toimitaan.

Lisäksi ilmi tuli useita epäkohtia, kuten eristysselli oli ulosteessa siivoamatta eikä vankiselleissä ollut illoiksi lukuvaloja.

Oikeusasiamies joutui mittavasti ohjeistamaan vankilan johtoa lain noudattamisesta. Vankilaan tehtiin toukokuussa jälkitarkastus, jonka mukaan asioita on laitettu kuntoon.

Vankilassa työskentelee ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen pappi, vangit saavat käydä kirjastossa kerran viikossa ja selleihin on asennettu lukuvalot.

Nyt ulkomaalaiset vangit ovat voineet ilmoittaa skype-yhteydellä omaisilleen, että ovat vankilassa ja kertoa kuulumisiaan.

Lisäksi vankila on alkanut tehdä lain edellyttämiä kirjallisia hallintopäätöksiä vankia koskevista asioista kuten omaisuuden hallussapidosta ja tapaamis- tai poistumisluvista.

Edelleenkään opinto-, siviilityö- ja tilaisuuslupia ei myönnetty tammi–toukokuussa yhtään toisin kuin muissa vastaavissa vankiloissa.

Kaikille vangeille ei kerrottu tarkastuksesta

Oikeusasiamiehen esittelijät keskustelivat jälkitarkastuksella 31 vangin kanssa sekä puhuttivat myös vankilan henkilökuntaa.

Tarkastuksella kuitenkin havaittiin, ettei kaikkien osastojen vangeille ollut kerrottu mahdollisuudesta tavata tarkastajia, vaikka oikeusasiamies oli ennalta pyytänyt vankilaa ilmoittamaan asiasta vangeille.

Vankilan johtaja ja vartija vakuuttivat, miten tieto oli ilmoitettu kaikille osastoille, mutta tarkastajien mukaan vankilan johdon vastaus ei voi pitää paikkaansa, sillä siinä oli muun muassa virheellisiä yksityiskohtia.

Työntekijäjoukko oli juuri lomalla tai sairauslomalla

Vangit saivat nyt pitää hallussaan oikeudenkäyntiaineistojaan ja siten valmistautua oikeudenkäynteihinsä.

Edelleen vangeilla oli ongelmia saada muita omia tavaroitaan haltuunsa, sillä vankilan asiointilomakkeisiin ei vastattu ripeästi, vaan niitä kerättiin käsiteltäviksi erissä.

Tarkastajat eivät päässeet kysymään asiasta työntekijöiltä, koska asiaa hoitavat kaikki työntekijät olivat tarkastuksen aikana lomalla tai sairauslomalla.

Vangit ihmettelivät edelleen myös, kun he eivät voi saada maksua vastaan parturipalveluita vankilassa, vaan joutuvat leikkaamaan toistensa hiuksia yhdellä koneella kaikilta. Sitä pidettiin epähygieenisenä. Vankilan mukaan Mikkelin vankilaan ei ole saatu parturipalveluja, koska palveluntarjoajaa ei löydy koko Mikkelistä.

Vankilan siisteys oli kuitenkin huomattavasti parantunut, ja vangit ja vartijat olivat aiempaa paremmassa, hyvässä keskusteluyhteydessä. Myös aiemmin saastainen eristysselli oli siivottu hyvin.

Vangit saavat nyt säännöt tiedoksi

Vankilan järjestyssäännössä oli edelleen virheellisyyksiä, mutta kurinpitokäytännöt olivat tarkastajien mukaan muuttuneet lainmukaisiksi.

Kaikki vankilassa tammi–toukokuussa annetut kurinpitorangaistukset olivat tarkastuksen mukaan olleet lain ja ohjeiden mukaisia.

Vangit myös saivat nykyään tietoonsa ja luettavakseen vankilan sääntöjä kuten tulo-oppaan ja järjestyssäännön, ja niitä oli myös käännetty eri kielille. Aiemmin vangit eivät olleet saaneet tietoonsa monia säännöistä.

Lisäksi vankien saamat kirjalliset päätökset ja vastaukset olivat asiallisia muodoltaan eikä niissä ollut lopussa esimerkiksi liutaa huutomerkkejä.

Kaikkiaan tarkastajien mukaan vankilassa oli tehty merkittäviä muutoksia oikeaan suuntaan. Vankilan toiminnassa on kuitenkin edelleen ongelmia etenkin vastaanotto-osastolla ja vankien tavaroiden haltuunotossa.

Tarkastuksen mukaan aluekeskus ei ole suoriutunut tehtävästään vankilan valvojana. Vankilan laillisuusvalvonta oli ollut muodollista eikä vankilan virheellisiin päätöksiin eikä menettelytapoihin oltu puututtu.

Oikeusasiamies tarkastaa Mikkelin vankilan uudelleen

Työryhmä selvittää Mikkelin vankilan tilannetta

Vankila määräsi pleksin avioparin väliin eikä uskonut toista paria perheeksi

Mikkelin vankilaa ei haluta jengivankilaksi - henkilöstö vaaransi turvallisuustason

Vankilassa oli oma lakinsa - oikeusasiamies paljasti hurjan tilanteen

Vankia seisotettiin alasti - valtion maksettava korvaukset