Oikeuskansleri hylkäsi Stop Talvivaaran kantelun

Kansanliike Stop Talvivaara tiedotti keskiviikkona, että oikeuskansleri on hylännyt liikkeen tekemän kantelun Säteilyturvakeskuksesta sekä Kainuun ely-keskuksesta.

Kansanliike teki alkuvuodesta kantelun, joka koski STUKin mahdollisia laiminlyöntejä Talvivaaran kaivoksen uraanin ja muiden radioaktiivisten aineiden valvonnassa.

Oikeuskansleri pyysi kesän ja syksyn aikana osapuolilta selvityksiä.

Päätöksessään oikeuskansleri totesi kantelun aiheettomaksi. Päätöksen mukaan sekä STUK että Kainuun ely-keskus ovat toimineet moitteettomasti.

Kansanliike jättääkin keskiviikkona Kajaanissa vierailevalle presidentti Sauli Niinistölle sekä valtakunnansyyttäjälle raportin, jossa muun muassa ehdotetaan Talvivaaran uraanikysymysten ja virkamiesten roolin perinpohjaista selvittämistä valtakunnanoikeudessa.

Oikeuskansleri tarttui Stop Talvivaaran kanteluun