Omaiset kärsivät ilman pakkohoitolähetettä

Mielenterveyspotilaiden omaiset katsovat, että lääkärin työsuhteen laatu ei saisi estää potilaan pääsyä sairaalahoitoon.

Korkein hallinto-oikeus purki pakkohoitopäätöksen, koska potilas oli tullut sairaalaan vuokralääkärin lähetteellä. Omaisten mielestä mielenterveyslakia olisi muutettava. Toisinaan terveyskeskuksessa ei ole ketään, joka voisi kirjoittaa pakkohoitolähetteen. Pahimmissa tilanteissa potilas on vaaraksi sekä itselleen että muille.

Omaiset viittaavat sisäministeriön selvitykseen perhesurmista, jossa todettiin, että ainakin osa surmista olisi voitu estää, jos tietoon tulleet itsetuhoiset ajatukset ja uhkailu olisi otettu vakavasti.

Omaiset eivät halua lähettää läheistään hoitoon, ellei se ole välttämätöntä. Tilanne voi kuitenkin vaikeutua nopeasti, jos hoitoon pääsy pitkittyy, toteaa Omaiset mielenterveystyön tukena keskusliiton puheenjohtaja Anita Ruutiainen. Myös Lääkäriliitto on esittänyt samansuuntaisen esityksen.