Opiskelurinkien perustaminen kannattaa

Nuori voi motivoida itseään tylsiin tai vaativiin koulu-aineisiin esimerkiksi palastelemalla haasteita pienempiin osiin: liian suuria kokonaisuuksia on hankala yrittää hallita kerralla, opinto-ohjaaja Leena Ståhlberg SUUNTA-palveluista vinkkaa.

Ståhlberg kertoo, että varsinkin nuorille opiskelurinkien perustaminen on tehokas tapa pitää motivaatiota yllä.

– Läksyjen tekeminen kaveriporukassa yhdessä tiettyyn kellonaikaan tuo säännöllisyyttä opiskelurytmiin. Ideana on, että se, joka ymmärtää, selittää muille. Ja jos kukaan porukasta ei ymmärrä, niin seuraavalla tunnilla koko porukka voi mennä yhdessä toteamaan opettajalle, että yritettiin, muttei vaan ymmärretty.

Ståhlberg sanoo, että jos motivaatio on hukassa, jo omien tavoitteiden miettiminen ja opiskelun aikatauluttaminen saattavat auttaa sen palauttamisessa.

– Kannattaa miettiä, kuinka paljon on varannut aikaa läksyjen tekoon, ja että onko sitä varannut riittävästi. Ylipäänsä suunnitelmallinen ajankäyttö tuottaa tulosta viimeistään seuraavan kokeen yhteydessä.

– Jos motivaatio on kuitenkin täysin hukassa, elämässä voi olla taustalla muitakin ongelmia tai haasteita. Näissä tilanteissa kannattaa avautua esimerkiksi opinto-ohjaajalle tai koulukuraattorille, jonka kanssa asiaan voidaan löytää ratkaisuja, Ståhlberg neuvoo.

Ståhlberg muistuttaa, että hyvä koulumotivaatio vaikuttaa koulumenestykseen positiivisesti. Sama toimii myös toisinpäin, eli menestyminen kouluaineissa vaikuttaa positiivisesti kyseisten aineiden opiskelumotivaatioon.

Tytöt ottavat koulumotivaation puutteen poikia raskaammin