Pelastusopistolle virkoja aveista – myös Helsingin pelastuskoulun rooli uusiksi

Helsingin pelastuskoulu saatetaan yhdistää osin Pelastusopistoon Kuopiossa. Muutos voisi samalla siirtää osan koulutuksista Pelastusopistolle.

Asiasta on käynnissä selvitys. Joka tapauksessa osa Helsingin pelastuskoulun opetuksesta tulee säilymään Uudellamaalla eikä koulun opetusta lopeteta kokonaan.

Muutos liittyy isoon maakuntauudistukseen, jonka yhteydessä pelastustoimen ja varautumisen tehtävät jaetaan uusiksi koko Suomessa.

Metro erikoisluvan perusteena

Pelastusopisto Kuopiossa on sisäministeriön alainen, valtion rahoittama oppilaitos, joka kouluttaa Suomeen palomiehet, hätäkeskuspäivystäjät ja pelastusalan ja hätäkeskusten esimiehiä. Helsingin pelastuskoululla on ollut erikoisoikeus kouluttaa palomiehiä Helsinkiin. Erikoislupaa on perusteltu Helsingin erikoispiirteillä kuten metroilla ja raitiovaunuilla.

– Tärkein on, ettei koulutettavien kokonaismäärä laske, pelastusylijohtaja Esko Koskinen sisäministeriön pelastusosastolta sanoo uudistuksesta.

Lisäksi sisäministeri Paula Risikko (kok.) on linjannut, että vaikka pelastuslaitokset siirtyvät kunnilta maakunnille, Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen koulun opetus säilyy jossain muodossa Uudellamaalla.

– Molemmista voi saada jatkossa Pelastusopiston koulutusta, mutta niin, että Uudenmaan tarpeisiin liittyvät kurssit järjestettäisiin pääkaupunkiseudulla ja muu opetus Kuopiossa, Koskinen kertoo puntaroitavasta mallista.

– Joka tapauksessa opetuksen järjestelyjen tulee olla selvillä vuoden 2019 alusta. Katsomme nyt koulutuksen järjestelyjen lainmukaisuuden ja miten toimitaan myös, jos maakuntauudistuksen tullessa voimaan aiempia kursseja on kesken Helsingissä.

Päätäntävalta asiassa on täysin sisäministeriöllä, joka jatkossa ohjaa, valvoo ja rahoittaa entistä suoremmin pelastustoimintaa ja alan opetusta.

Aveista työntekijöitä opistolle

Pelastusopisto on maakuntauudistuksen voittaja muutenkin, sillä vastuu alueellisten maanpuolustuskurssien suunnittelusta siirtyy koko maasta aluehallintovirastoilta opistolle.

– Pelastusopiston on tarkoitus jatkossa vastata sotilasviranomaisten kanssa alueellisista maanpuolustuskursseista ja toteuttaa ne yhdessä maakuntien kanssa.

Kaikkia kursseja ei siis keskitetä Kuopioon, vaan ne järjestetään maakunnittain jatkossakin.

Aluehallintovirastojen lakatessa niistä siirretään neljä henkilötyövuotta Pelastusopistoon. Kyse on suunnitelmasta, joka on vielä eduskunnan hyväksyttävä.

Sisäministeriölle alueellisia työntekijöitä

Lisäksi aluehallintovirastoista siirtyy 26 työntekijää sisäministeriön pelastusosastolle, jonka henkilövahvuus on nyt 45.

– Kyse on merkittävästä lisäyksestä ja isosta mahdollisuudesta, jos osaamme käyttää sen oikein. Henkilömäärämme lähestyy pikkuhiljaa Pohjoismaista tasoa. Henkilöstön lisäys antaa enemmän mahdollisuuksia erikoistua. Sitä kautta tavoitteena on nostaa varautumisen tasoa koko maassa.

– Olemme avainroolissa rakentamaan kestävää yhteiskuntaa, jolla on resilienssiä eli palautumiskykyä häiriötilanteissa.

Täysin uutta tilanteessa on, että sisäministeriö saa samalla alueellistettuja työntekijöitä. Osa avien työntekijöistä siirtyy nimittäin Helsinkiin, mutta osa voi jäädä töihin maakuntiin, vaikka ovat sisäministeriössä kirjoilla.

Koskinen kiertää ensi syksynä kaikki aluehallintovirastot ja käy läpi, mitä tehtäviä ja työntekijöitä niistä siirtyisi sisäministeriöön Helsinkiin ja mitä ministeriön tehtäviä voidaan hoitaa jatkossakin maakunnista käsin, vaikka työntekijä on ministeriön henkilökuntaa. Pakkosiirtoja ei ole tarkoitus tehdä.

Uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon Luovaan siirtyy pelastustoimen ja maakuntien varautumisen laillisuusvalvontatehtäviä eli käytännössä virkamiesten lain noudattamisen valvonta.

Muutosesityspaketti kokonaisuudessa on tällä hetkellä eduskunnan hyväksyttävänä.

Pelastuslaitosten töitä jaetaan - tilannekeskuksia voi tulla yksi, pommivalmius keskitetään