Professori: Suomessa kytee halu kannabiksen laillistamisesta

Suomalaiset ovat laajasti kannabiksen laillistamista vastaan, mutta pinnan alla kytee, sanoo tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

– Erityisesti niillä, joilla on omakohtaista kokemusta kannabiksesta ja jotka tuntevat käyttäjiä, mielipiteet ovat lievemmät. Ajattelu on liberaalimpaa nuoremmissa ikäryhmissä, alle 35-vuotiaiden keskuudessa.

Erikoistutkija Karoliina Karjalainen lisää, että sitä mukaa kun liberaalimmin ajattelevan nuorison asema vakiintuu yhteiskunnassa, ajatukset kannabiksen laillistamisesta voivat siirtyä politiikkaan.

– Tällä hetkellä sellaista keskustelua ei käydä.

Kannabisasenteet ovat lieventyneet samaa tahtia kuin sen satunnaiskäyttö on yleistynyt. Noin kymmenessä vuodessa suomalaisten kannabista kokeilleiden ja sitä viikoittain käyttävien määrät ovat kaksinkertaistuneet. Samalla yhä useampi katsoo muun muassa, ettei kannabiksen käytöstä tulisi käytännössä rangaista.

Tiedot käyvät ilmi Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä perjantaina julkaistusta tutkimuksesta, joka pohjaa THL:n vuoden 2014 huumekyselyyn.

Varsinkin lääkekäyttöön suhtaudutaan myönteisesti 

Noin 40 prosenttia kaikista THL:n kyselyyn vastanneista katsoi, ettei kannabiksen käytöstä pitäisi rangaista. Enemmistö oli puolestaan sitä mieltä, että kannabista pitää voida hankkia lääkkeeksi laillisesti.

Käyttörangaistuksista luopumiseen ja lääkekannabikseen suhtautuu myönteisesti siis myös osa heistä, jotka eivät itse ole kokeilleet kannabista.

Täyttä laillistamista kannattavien määrä koko väestössä on yhä melko pieni, noin 15 prosenttia. Laillistamista kannattavienkin määrässä on silti tapahtunut viiden prosenttiyksikön kasvu vuodesta 2010.

Kannabiksen käyttäjistä noin 70 prosenttia puolsi täyttä laillistamista ja noin 80 prosenttia dekriminalisointia eli käytön ja omaan käyttöön liittyvän hallussapidon rangaistavuudesta luopumista.

Kannabista kokeilleiden ja käyttävien ryhmät edustavat liki viidennestä 15–69-vuotiaista suomalaisista.

Kokeilleet vapauttaisivat kannabiksen käytön muita herkemmin