Saimaan syväväylän siirtäminen 1,5 kilometrillä alkaa ruoppauksilla Jännevirran sillalla

Ruoppaukset jännevirran sillan alueella alkavat perjantaina 15. syyskuuta. Työ liittyy Saimaan syväväylän siirtämiseen 1,5 kilometrin matkalla siten, että väylä kulkee uuden sillan keskiaukon läpi. Muutos parantaa laivojen navigointiolosuhteita.

Ruoppaukset tehdään kahdessa vaiheessa. Työt alkavat sillan eteläpuolella ja jatkuvat myöhemmin pohjoispuolella, jossa ruoppauksia tehdään vesijohdon siirron aikataulu huomioiden. Urakka on tarkoitus saada valmiiksi joulukuun alkuun mennessä.

Liikennevirasto varoittaa, että ruoppaukset voivat aiheuttaa jonkin verran väliaikaista veden samentumista.

Ruoppauksessa syntyvät maamassat kuljetetaan uuden Sillan Joensuun puoleiseen päähän, josta ne siirretään läheiselle louhosalueelle metsän pohjaksi.