Supikoira rinnastetaan kohta rauhoittamattomaan eläimeen

Supikoira aiotaan poistaa vuoden 2019 alusta metsästyslain viidennessä pykälässä tarkoitetuista riistaeläimistä. Samalla supikoira tullaan rinnastamaan rauhoittamattomaan eläimeen.

Tämä tarkoittaa, että supikoiran pyydystämiseen ja tappamiseen ei tarvitse enää suorittaa metsästäjätutkintoa. Myöskään riistanhoitomaksua ei supikoiran vuoksi tarvitse maksaa.

Lisäksi alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai tappaa alueellaan oleva supikoira. Tämä oikeus hänellä on silloinkin, kun metsästysoikeus alueella on metsästysvuokrasopimuksella luovutettu toiselle. 

Supikoiralle tullaan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan laatimaan vuoteen 2019 mennessä hallintasuunnitelma, jossa pyritään löytämään ne alueet, joilla supikoiraa tulee erityisesti vähentää tai levinneisyyttä rajoittaa.

Leppä antoi perjantaina kirjallisen vastauksen kansanedustaja Kari Kulmalan (uv.) kysymykseen siitä, mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy, jotta supikoiraa saadaan vähennettyä voimakkaasti Suomen luonnosta.

EU lisäsi supikoiran torjuttavien haitallisten vieraslajien luetteloon kesäkuussa. Virallisesti vieraslaji siitä tulee kuitenkin vasta keväällä 2019 siirtymäajan jälkeen.

Vieraslajilla tarkoitetaan eliölajia, jonka ihminen on tuonut tarkoituksella tai vahingossa sen luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Haitallinen vieraslaji uhkaa luonnon monimuotoisuutta uudella elinalueellaan.

Alun perin Itä-Aasiasta kotoisin oleva supikoira levisi Suomeen 1960-luvulla Neuvostoliittoon tehtyjen istutusten seurauksena. Nykyisin supikoiria on Suomessa satojatuhansia yksilöitä.

Supikoiran leviämistä on syytää rajoittaa etenkin siellä, missä sen uhka monimuotoisuudelle on suurin, kuten kosteikoilla ja lintuvesien ympäristössä, maa- ja metsätalousministeriö kertoo.

Koska supikoira on tärkeä Suomen turkistarhauselinkeinolle, Suomi on neuvotellut EU-komission kanssa mahdollisuuden jatkaa tarhausta vieraslajiasetuksen ehtojen mukaisesti.

Supikoira on riesa kaupungeissakin – tarkista, ettet ruoki niitä tietämättäsi

EU julisti supikoiran haitalliseksi vieraslajiksi