Tällaisia uusia menoja valtiovarainministeriö esittää

Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi on 55,4 miljardia euroa. Alijäämää esityksessä on 3,4 miljardia euroa. Valtionvelka nousee arviolta 111 miljardiin euroon.

Valtiovarainministeriön budjettiesitys ei pidä sisällään uusia merkittäviä menopäätöksiä. Mahdollisia kehyksen sisäisiä kohdennuksia tehdään budjettiriihessä.

 

Työ

– Työvoimapalvelujen kehittämiseen 25 miljoonan euron lisäys.

– Nuorisotakuun tukemiseen 5 miljoonan euron lisäys.

 

Koulutus

– Varhaiskasvatuksen laatuun kohdennetaan 5 miljoonaa euroa.

– Peruskoulun tasa-arvon vahvistamiseen kohdennetaan 15 miljoonaa euroa lisärahoitusta.

 

Vienti

– Innovaatiorahoitukseen, vientiin, investointeihin ja matkailun edistämiseen ehdotetaan noin 270:tä miljoonaa euroa. Määrä on 30 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna.

 

Turvallisuus

– Poliisien määrä säilytetään noin 7 200:ssa. Suojelupoliisia vahvistetaan.

– Puolustusvoimien toimintamenoja ehdotetaan korotettavaksi 27 miljoonalla eurolla.

– Rajavartiolaitoksella määrärahojen lisäys kohdennetaan ulkorajoilla tehtäviin tarkastuksiin ja sisäisen turvallisuuden parantamiseen.

 

Sote

– Sote- ja maakuntauudistukseen ehdotetaan 166 miljoonan euron määrärahaa maakuntien hallinnon käynnistämiseen, palvelukeskusten perustamiseen ja ICT-muutostukeen.

– Sote-valinnanvapauskokeilujen toteuttamiseen ohjataan 100 miljoonaa euroa vuodelle 2018.

 

Huolenpito

– Turvakotipaikkojen saatavuuden turvaamiseen ehdotetaan 4 miljoonan euron lisäystä.

– Päihdeäitien hoitoon ehdotetaan varattavaksi 3 miljoonaa euroa.

– Takuueläkkeen korotukseen ehdotetaan 8,8:a miljoonaa euroa. Eläkeläisen hoitotukea korotetaan 10 miljoonalla eurolla.

 

Väylät

– Perusväylänpitoon ehdotetaan kohdennettavaksi 1,4 miljardia euroa.

 

Kestävä kehitys

– Vanhojen metsien suojeluun osoitetaan 5 miljoonaa euroa.

 

Verotus

– Autoveron alentamista jatketaan.

– Tupakkaveroa kiristetään.

– Kiinteistöveroa korotetaan jo tehtyjen päätösten mukaisesti.

SAK tahtoo lisärahaa aikuiskoulutukseen, EK vauhtia perhevapaiden uudistukseen

Veronmaksajien keskusliitto: Budjettiehdotus toteutuessaan kiristäisi palkansaajien verotusta selvästi

VM: Poliisille ja puolustukseen kymmeniä miljoonia lisää

Orpo palkkaverotuksen keventämisestä ensi vuonna: "Kyllähän se sitä tarkoittaa"

VM:n ehdotus: Ensi vuoden budjetti on 55,4 miljardia, 400 miljoonaa vähemmän kuin tänä vuonna