Talvivaara-johtajat käräjille elokuussa

Talvivaaran kaivokseen liittyvän rikosjutun pääkäsittely alkaa Kainuun käräjäoikeudessa loppukesällä, todennäköisesti elokuun alussa.

Virallisesti käsittelypäiviä ei ole vielä määritelty eikä tarkkaa istuntosuunnitelmaa tehty, mutta asianosaisille on alustavasti ilmoitettu käsittelyn ajankohta.

Savon Sanomien tietojen mukaan pääkäsittely vie jopa yli kaksi kuukautta. Juttua ei istuta jokaisena arkipäivänä ja kuultavia on runsaasti. Yksin syyttäjä on nimennyt yli 20 kuultavaa. Juttu istutaan Kajaanissa.

Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä, tuotantojohtaja Lassi Lammassaari, osastopäällikkö Ville Heikkinen ja entinen toimitusjohtaja Harri Natunen saavat syytteen törkeästä ympäristön turmelemisesta. Syyttäjä vaatii vastaajille ehdollisia vankeusrangaistuksia, päiväsakkoa sekä yhteisvastuullisia korvauksia.

Vastaajilta sekä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä vaaditaan yhteensä 13,3 miljoonan euron korvausta. Syyttäjän mukaan se on summa, jonka vastaajat saivat rikoshyötyä ympäristön turmelemisesta.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet käräjäoikeudelle toimittamissaan vastauksissa syytteet.

Lisäksi kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö on nostanut erillisen syytteen Pekka Perää vastaan ympäristön turmelemisesta. Asianomistajana on Kainuun ely-keskus.

Syyte koskee tehtyä päätöstä, jonka mukaisesti kaivoksella pumpattiin vuosina 2013 ja 2014 kaivosalueella olevaan Kuusilammen avolouhokseen metallien talteenottolaitoksen paluuliuosta ja bioliuotuskasalta tulevaa liuosta, jonka seassa oli sivukivikasan valumavettä.

Perä on esitutkinnassa kiistänyt syytteen. Käräjäoikeudelle Perän on jätettävä vastauksensa 20. huhtikuuta mennessä.

Kainuun käräjäoikeus päätti keskiviikkona, että rikosepäilyyn liittyvät yksityisoikeudelliset vahingonkorvausvaatimukset käsitellään erikseen riita-asioina. Vaatimuksia on yhteensä 139.

Käräjäoikeus päättää myöhemmin vaatimusten käsittelyn jatkosta kuultuaan sitä ennen asianosaisia. Vastaajilta ei ole vielä pyydetty vastausta korvausvaatimuksiin.