Talvivaarassa painetaan kaasua, vaikka päätös toiminnan jatkumisesta tehdään vuoden lopussa

Valtion suunnitelmat Terrafamen Talvivaaran kaivoksen alasajosta eivät näy kaivoksella mitenkään. Keskiviikkona toisen neljänneksen lukuja esitelleen yhtiöjohdon mukaan kaivoksen tilanne on jatkanut paranemistaan.

Yhtiön käyttökate oli tammi–kesäkuussa 98 miljoonaa euroa negatiivinen, mikä oli vajaa 13 miljoonaa euroa parempi tulos, kuin mitä budjetoitiin.

Tuotantoa on ajettu ylös syksystä lähtien. Terrafamen toimitusjohtajan Joni Lukkaroisen mukaan 40 prosenttia kaivoksen ”päätuotantokoneesta”, eli ensimmäisen vaiheen liuotuskasasta, on nyt käytössä.

– Nostamme jatkuvasti tuotantovauhtia, mikä kasvattaa tuotantomäärää.

Samaan aikaan poliittinen päätös kaivoksen sulkemisesta lähestyy. Hallitus on antanut Talvivaaran kaivosta pyörittävälle Terrafamelle vuoden loppuun asti aikaa. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group.

Vedenpuhdistamo syksyllä valmis

Lähestyvästä takarajasta huolimatta Sotkamossa suunnitellaan seuraavien vuosien toimintaa. Kaivoksen työntekijämäärä on kevään aikana kasvanut 529:stä 674:ään. Kun alihankkijat ja urakoitsijat luetaan mukaan, työllistää kaivos tuhat henkeä.

Käynnissä on myös kaksi isoa investointia. Syyskuussa alueen kipsisakka-altaiden lähelle valmistuu vedenpuhdistuslaitos, jossa käsitellään kaikki tuotantoalueelta ulos laskettava vesi. Lisäksi rakenteilla on uusia, toisen vaiheen liuotuskasoja, joissa jo kertaalleen liuotettua ainesta liuotetaan uudelleen.

Samaan aikaan yhtiö on kuitenkin velvollisuutensa mukaisesti jatkanut kaivoksen alasajon selvittämistä. Lopullisista kustannuksista ei ole vielä tietoa, mutta niiden on arvioitu olevan ainakin 300 miljoonan euron luokkaa.

Yhtiö pitää ulkopuolisen rahoituksen löytymistä realistisena

Kaivoksen toiminnan jatkamista varten yritetään parhaillaan löytää yksityistä rahoitusta.

– Mitään vaihtoehtoa ei suljeta pois. Keskusteluja käydään erilaisten teollisten toimijoiden ja sijoittajien kanssa, sanoo Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietanen.

– Neuvotteluista kerrotaan lisää, kun on jotain kerrottavaa.

Hän arvioi rahoituksen löytymisen olevan realistista.

– Kaivoksen ylösajo on sujunut hyvin. Olemme osoittaneet, että suunnitelmamme ovat olleet todenmukaisia. Myös metallin kysyntä menee parempaan suuntaan, mikä tukee keskusteluja.

Keväällä uusien sijoittajien löytymisen arvioitiin vaikeutuvan, kun Vaasan hallinto-oikeus määräsi yhtiön ympäristöluvat määräaikaisiksi. Uutta lupaa on haettava viimeistään vuoden päästä elokuussa 2017.

Tuotanto saadaan täyteen vauhtiin 2018

Terrafamen nikkelin tuotantotavoite on kuluvalle vuodelle 11 500 tonnia. Kesäkuun loppuun mennessä nikkeliä oli tuotettu vasta 3 309 tonnia. Toimitusjohtaja Lukkaroisen mukaan tavoitteeseen pääsy on edelleen mahdollista.

– Tuotanto nousee, kun ylösajo jatkuu.

Yhtiön arvion mukaan nikkelituotanto on Talvivaarassa kannattavaa, kun nikkelin hinta on yli 8 500 dollaria tonnilta. Nyt hinta on jo yli 10 000 dollaria tonnilta. Yhtiön tuloksessa se ei näy, koska se toimii puoliteholla.

Toiminnan käynnistys jatkuu vielä vuonna 2017. Kolme neljästä ensiasteen liuotuskentästä ovat arvion mukaan käytössä helmikuussa, mutta tuotannon täyteen vauhtiin saaminen kestää siitä vielä pari kuukautta.

– Puhutaan käytännössä 2017 loppuvuodesta, sanoo Lukkaroinen.

Ratian mukaan tuotantotaso nousee vielä muutaman kuukauden senkin jälkeen.

– Täydessä vauhdissa ollaan 2018.

Vesi vaivaa

Kaivoksen vesitilanne on helpottanut vähäsateisen kesän ja liuotuskasojen hyvän toimimisen vuoksi.

Kaivosalueella oli alkuvuodesta varastoituna noin 10 miljoonaa kuutiota vettä. Kesäkuun lopussa määrä oli 7,2 miljoonaa kuutioita.

Vaasan hallinto-oikeus asetti keväällä Nuasjärven purkuputken sulfaattikiintiön 15 000 tonniin vuodessa.

Yhtiön mukaan kaivoksen toiminta on mahdollista saadulla kiintiöllä, mutta ylimääräisten vesien purkaminen vie toivottua pidempään.

Poistaminen kestää nykyisillä päästökiintiöillä yli viisi vuotta.

Kaivos tuotti huhti–kesäkuussa nikkeliä 1 754 tonnia ja sinkkiä 4 070 tonnia.

Terrafame on osti Talvivaaran kaivoksen vuosi sitten.

Talvivaaran kaivoksen jatkosta neuvotellaan "erittäin tiiviisti"