Telemastojen sähkönsaannin turvaksi uutta tekniikkaa - kokeilu alkoi

Suomessa on aloitettu uusi kokeilu telemastojen sähkönsaannin varmistamiseksi, jos tukiaseman mastolta katkeavat sähköt esimerkiksi myrskyn takia. Viime vuosina tällaisia häiriöitä on ollut esimerkiksi Savossa vuosittain sekä kesän rajuilmojen että talvimyrskyjen takia.

Viranomaisten Virve-tukiasemissa testataan vetypohjaisia polttokennoja, joita ei ole käytetty Suomessa aiemmin tällä tapaa. Jos ne osoittautuvat odotetunlaisiksi, tekniikkaa voidaan hyödyntää myös kaupallisten verkkojen tukena.

Jo nyt Virve-tukiasemat ovat usein samoissa mastoissa kaupallisten verkkojen tukiasemien kanssa. Polttokennojen kokeilusta vastaa kuitenkin nyt viranomaisverkon Erillisverkot.

– Polttokennotekniikka ei ole vielä laajamittaisesti käytössä, mutta siitä on esimerkiksi Tanskasta hyviä kokemuksia, toimitusjohtaja Timo Lehtimäki Erillisverkoista kertoo.

– Virve-tukiasemat on varmistettu akuilla. Jos sähkökatko on pitkäkestoinen, akustot eivät vain tahdo riittää.

Jos sähköt katkeavat ja vara-akku ei riitä, telemasto pimenee. Apuna on käytetty siirrettäviä, painavia generaattoreita.

– Siirtogeneraattori vaatii myös toistuvasti huoltoa, Lehtimäki sanoo.

Sen käyttö vaatii työntekijöitä, jotka käyvät esimerkiksi tankkaamassa dieselgeneraattoria. Vaikeiden kulkuyhteyksien kohteissa jatkuvat huoltotyöt generaattorin toiminnassa pitämiseksi ovat vaikeita.

Vetypolttokennolla voidaan sen sijaan varmistaa tukiaseman toimivuus ainakin vuorokaudeksi sen jälkeen, kun tukiasema muuten olisi jo pimennyt.

– Niissä on paljon tehoa pitkäkestoiseen tilanteeseen.

Vedyllä toimivia polttokennoja

Lehtimäki muistuttaa, etteivät vetypolttokennot ole ainoa tapa turvata toimintaa, vaan yksi lenkki ketjussa.

– Viranomaisverkon toimintavarmuus on jo nyt moninkertaisesti parempi kaupallisilla televerkoilla, koska kyse on niin tärkeästä palvelusta.

Viestintävirasto on määrännyt, että kaupallisten operaattoreiden on varmistettava tukiasemien sähkönsaanti 15 minuutista 4 tuntiin riippuen tukiaseman merkittävyydestä. Sen jälkeen tukiasema pimenee, jos esimerkiksi sähkölinjalle kaatuneet puut ovat katkaisseet sähköt.

Viranomaisverkko Virven tukiasemat on varmennettu huomattavasti pidemmäksi ajaksi.

– Ensinnäkin verkkoon on järjestetty siirtotieyhteyksiä ja kahdennuksia niin, että häiriöt jäisivät mahdollisimman pieniksi. Lisäksi tukiasemilla on päällekkäispeittoa niin, että vaikka jokin tukiasema pimenee, se ei välttämättä estä verkon toimintaa.

– Pyrimme myös ennustamaan myrskyn tuloa ja esimerkiksi siirtämään varavoimaa ja siirrettäviä tukiasemia sinne, missä niitä voidaan tarvita. Virran saantia pyritään turvaamaan varavoimalla tietyissä paikoissa.

Yksi lisä keinovalikoimaan.

Lehtimäen mukaan vetypolttokennojen kokeilut on aloitettu ja niistä saatujen kokemusten perusteella Erillisverkot kartoittaa, missä paikalla kannattaa jatkossa käyttää minkäkinlaisia järjestelyjä.

– Ratkaisut yhdistyvät sähköyhtiöiden investointeihin. Sähköyhtiöt siirtävät jatkuvasti ilmajohtoja maan alle, jolloin se varmistaa myös tukiasemien virran saantia myrskyvahingoilta.

– Viranomaisverkko myös toimii pääosin samoissa mastoissa kuin kaupalliset toimijat, joten erilaisten järjestelyjen hyödyntäminen yhteisesti olisi mielekästä.

Osa viranomaisten viestiliikenteestä on myös tulevaisuudessa siirtymässä kaupallisiin mobiiliverkkoihin.

– Senkin takia ajattelemme, että turvallisuus tehdään yhdessä.

Pilottikokeilussa Erillisverkot testaa uutta varavoimaa yhdessä kaupallisten operaattoreiden ja polttokennovalmistajan ja vetytoimittajan kanssa.

Tutkimus: Pelastuslaitokset eivät reagoi aina vakavaan myrskyvaroitukseen

Sähköyhtiöihin yritetty tietomurtoja - samaan aikaan varauduttava perinteisiin uhkiin

Myrskyvahingot ovat lisänneet palomiesten hälytyksiä