Toimitusjohtaja jätti työntekijän palkatta – 150 euron sakot

Puolalaismies teki viranomaisille valvontapyynnön, koska hänen mielestään iisalmelaisessa maisemointiyrityksessä ei piitattu työlainsäädännön säädöksistä.

Tarkastuksessa ilmeni, että toimitusjohtaja oli lyönyt laimin työntekijöiden työaikakirjanpidon ja työterveyshuollon järjestämisen. Aluehallintovirasto ei saanut pyynnöistä huolimatta ulkomaalaisen työnteko-oikeuden perusteita. Työntekijä ei ollut saanut palkkalaskelmaa. Työntekijä oli jäänyt myös palkatta, koska hänen palkastaan oli vähennetty ei-riidaton saatava.

Poliisi määräsi toimitusjohtajalle 25 päiväsakkoa eli 150 euron sakot. Perusteena oli työaikasuojelurikos, työterveyspalvelujen laiminlyönti ja työsopimuslakirikkomus.

Syyttäjä vahvisti sakon hiljattain.