Vakavista palovammoista yli 6 miljoonan hoitokulut

Vakavimpien palovammojen hoito aiheuttaa kunnille jopa yli kuuden miljoonan euron kustannukset vuodessa.

Kalleimmillaan yksittäisen liekkivammoja saaneen potilaan hoitokustannukset Suomessa ovat olleet noin 600 000 euroa.

Kaikkiaan sairaalahoitoon johtavia palovammoja sattuu noin 300 per vuosi. Niistä yli 80 prosenttia on perinteisiä palovammoja ja loput reilut 15 prosenttia palokaasumyrkytyksiä.

– Nuorten vakavat palovammat ovat vähentyneet, mutta iäkkäiden osuus kasvanut, tutkija Kari Haikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:sta kertoo.

Iäkkäiden potilaiden palovammojen hoito on osoittautunut usein kalliimmaksi kuin nuorilla aikuisilla. Lisäksi eroa on tietenkin myös siinä, millaisessa tilanteessa ja millaiset vammat palossa syntyvät.

– Asuntopaloissa tulee keskimääräistä laajemmat vammat kuin muuntyyppisissä palovammatilanteissa.

– Asuntopaloista on havaittu, että niissä tyypillisimmin loukkaantuu etenkin myöhäiskeski-ikäisiä ja iäkkäämpiä henkilöitä

– Yhdistelmä on huono: asuntopalosta tuleva potilas on usein iäkäs ihminen, jolla on keskimääräistä laajempi vamma.

– Asuntopaloissa tila käy niin kuumaksi, että hoidettavalla potilaalla voi usein olla myös hengitystiehen tuleva palovamma. Se vaikeuttaa hoitoa.

Tulenaroista nesteistä vakavia onnettomuuksia

Asuntopalo ei kuitenkaan ole aiheuttaja kuin osassa vakavista palovammoista.

– Asuntopaloista aiheutuu kaikkein pahimpia seurauksia, mutta ne ovat vain yksi osa tilanteista. Muut syyt ovat hyvin sekalaisia.

– Toinen iso ryhmä ovat avotulet ja grillit. Niissä vakavia vammoja syntyy, jos esimerkiksi vaatteet syttyvät tuleen.

– Kolmas ryhmä on varomaton tulenaran nesteen käsittely.

Haikkosen mukaan THL:n tekemässä tutkimuksessa vakavista palovammoista ei tutkittu, miten vammat olisivat ehkäistävissä. Asia on kuitenkin mietityttänyt tutkijaakin.

– Koska pahimmat vammat tulevat asuntopaloista, jo muutaman tapauksen ehkäiseminen tai vammojen lieventäminen kerryttäisi nopeasti kunnille miljoonia euroja säästöjä.

– Siksi esimerkiksi asuntojen sprinklaus on ollut esillä.

– Toinen asia olisi itse tiedostaa riskit. Tapauksissa pistivät silmään esimerkiksi vakavat vammat tilanteissa, joissa tehtiin tulitöitä ja haalarit syttyivät tuleen.

– Tällaisissa töissä kannattaisi pitää vähemmän tulenarkaa vaatetusta.

– Lisäksi vammoista näki, että kesällä sattuu paljon tilanteita, joissa ei osata varoa helposti syttyviä nesteitä, vaan esimerkiksi toilaillaan grillin luona, vaikka alkoholia on otettu jo reilummin.

Syytä muutokseen ei tiedetä

Kaikkiaan sekä rakennuspalojen että palokuolemien määrät Suomessa ovat vähentyneet.

Loukkaantumisten eli vakavien palovammojen kokonaismäärä on kuitenkin pysynyt melko korkealla tasolla.

– Liekkivammat ovat vähentyneet 2000-luvun alusta 2010-luvulle tultaessa, mutta vastaavasti vakavat palokaasumyrkytykset ovat nousseet niin, että kokonaismäärä on pysynyt melko ennallaan.

– Selkeää vastausta ei ole löytynyt, mistä muutos vammoissa johtuu.

THL:lta valmistuu vielä tämän kevään aikana tutkimus, jossa tutkitaan vielä liekkivammojen sairaalahoidon jälkisen sairausajan pituutta ja kustannuksia.

 

 

Erilaisia syitä: Vakavat palovammat

Palovammoja aiheutuu tulen liekistä, kuumista nesteistä sekä kuumakontakteista eli kun koskee kuumaa kuten esimerkiksi kaatuu kiuasta vasten.

Suurin osa vammoista on lieviä. Yhdellä lääkärikäynnillä avohoidossa hoidettavia vammoja on arviolta noin tuhat per vuosi. Vakavia liekkivammoja ja palokaasumyrkytyksiä on noin 300.

Liekkivammat ovat syviä kolmannen asteen palovammoja, jotka vaativat leikkauksen.

Keskimäärin yksi liekkipalovamman hoito maksaa 25 000 euroa ja palokaasumyrkytyksen hoito keskimäärin 3 600 euroa

Todella paha palaminen, esimerkiksi puolet ihosta, voi aiheuttaa yli puolen miljoonan euron sairaalahoidon.

Nuohous järjestään Suomessa uusiksi

Eläinten pelastustehtäviä yhä enemmän - kasvua etenkin Helsingissä

Sekoilevat palovaroittimet ihmetyttävät palomiehiä

Myrskyvahingot ovat lisänneet palomiesten hälytyksiä

Rakennuspalot vähenivät koko maassa

Toimiko viranomainen mielestäsi väärin - nyt tulee käyttää oikaisuvaatimusta

KYSissä useita potilaita silmävamman takia

Hukkumiset vähenivät tänä vuonna huomattavasti