Yhdeksäsluokkalaisten on pian aika tehdä päätöksiä

Vuoden 2017 yhteishaku lähenee kovaa vauhtia. Maaninkajärven koulun koulukuraattorin Merja Räsäsen mielestä nuoret tarvitsevat tsemppausta ja neuvoja koululta sekä vanhemmilta, sillä nuorten lähtökohdat vaihtelevat paljon.

– Nuorilla on todella erilaiset valmiudet. Toiselle nuorelle tulevaisuuden mahdollinen ammatti on voinut olla selvillä jopa lapsuudesta alkaen ja hän tekee opiskeluvalinnat siten sen mukaan. Toiselle tulevaisuuden ammatti voi olla täysin selkeytymätön vielä hyvinkin pitkään, hän sanoo.

Koulun yhdeksäsluokkalaisen Nelli Elon mukaan yhteishausta on puhuttu paljon, mikä on antanut hyvät eväät jatko-opiskelupaikan miettimiseen.

– Vaihtoehtoja on tuotu esille runsaasti, eikä meitä ole painostettu mihinkään tiettyyn valintaan, vaan ollaan menty oma pää edellä, täydentää luokkatoveri Meiju Eskelinen.

Jatko-opintopaikkaa mietittäessä koulun oppilaanohjaaja, nuoren vanhemmat ja nuori käyvät läpi mahdolliset vaihtoehdot. Nuorten mielipiteet valinnoissa ovat todella tärkeitä ja ratkaisevia.

– Osalla oppilaista on selkeä suunnitelma ammattialan tai lukion valinnasta. Koulusta pidetään hyvin yhteyttä koteihin yhteisvalintaan liittyvissä kysymyksissä, oppilaanohjaaja Katja Väisänen sanoo.

– Oppilaiden aktiivisuus yhteishakuasioissa vaihtelee suuresti. Oppilaita kannustetaan olemaan aktiivisia ja spontaaneja kysymysten suhteen, Väisänen kertoo kysyttäessä yhdeksäsluokkalaisten kiinnostusta yhteishakua kohtaan.

– Joskus oppilaat saattavat tulla jopa välitunnilla kertomaan ideoistaan ja omista havainnoistaan, Väisänen toteaa ilahtuneena.

Yhteishaku on suuri askel yhdeksäsluokkalaisen elämässä, joten valmistautuminen siihen on todella tärkeää. Myös vaihtoehtojen laajuus saattaa olla hämäävää.

– Yhteishausta on puhuttu oikeastaan koko yläkoulussa oloni ajan. Jatko-opintoni eivät todellakaan ole aina olleet selkeät, kertoo Meiju Eskelinen.

– Mutta nyt alan olla valmis yhteishakuun käytyäni erilaisia vaihtoehtoja läpi, Eskelinen jatkaa.

Tutustuminen ammatteihin aloitetaan heti yläkoulun alussa työelämään tutustumisjaksoilla. Joissakin kouluissa ensimmäinen TET-jakso käydään jo seitsemännellä luokalla. Erilaiset tutustumismahdollisuudet on koettu todella merkittäviksi, sillä joillekin oppilaille yhteishaussa on kyseessä jo ammatinvalinta.

– Ammatinvalinnan näkökulmasta työelämään tutustuminen on ollut todella tärkeää. Myös erilaiset avoimien ovien päivät ovat kannattavia, Katja Väisänen sanoo yhdeksäsluokkalaisten valmistautumisesta.

Oppilaiden näkökulmasta vierailut ovat todella mielenkiintoisia. Ne antavat mahdollisuuden päästä havainnoimaan koulujen ilmapiiriä ja käytänteitä.

– Oppilaitoksiin ja ammatteihin kannattaa käydä tutustumassa, mikäli mahdollista. Tiedon konkretisoiminen voi auttaa valintojen tekemisessä, Räsänen huomauttaa.

Niin koulun, vanhempien kuin nuoren tavoitteena on varmistaa nuorelle paras mahdollinen tulevaisuus. Kiinnostukset, motivaatio ja mahdollisuudet ovatkin nuorten mielestä tärkeimpiä mielessä pidettäviä asioita.

Toisen asteen yhteishaku 21.2.–14.3.

Kirjoittaja kuuluu Savon Sanomien nuorten toimitukseen.