Lukijan Sanomat

Opioidit ongelma

Huumeiden käyttöä Kuopiossa koskevassa jutussa todettiin, että korvaushoitoaineista yhä isompi osa menee myyntiin (SS 9.9.). Huolestuttava väite.

Itse asiassa ei tiedetä, onko tilanne näin. Poliisilta saadun tiedon mukaan he ovat paneutuneet tarkasti korvaushoitolääkkeen katukauppaan viimeksi noin vuosi sitten.

Lääkkeiden katukaupan estäminen on ollut päällimmäinen yhteistyöteema poliisin kanssa. Viimeisen vuoden aikana ei ole tullut viestiä siitä, että korvaushoitolääkkeet olisivat valuneet kiihtyvällä tahdilla katukauppaan.

Terveydenhuollossa on ryhdytty toimiin Suboxone-lääkkeen katukauppaongelman estämiseksi.

Olemme ottaneet käyttöön uuteen teknologiaan perustuvan ns. lääkekellon. Potilaat käyttävät sitä mielellään. Se antaa korvaushoitolääkkeen vain tiettyyn aikaan vuorokaudessa.

Jos ohjeita ei ole noudatettu, lääkkeen jako siirretään terveydenhuollon yksikköön ja tabletit annetaan tarvittaessa suuhun sairaanhoitajan valvoessa.

Väite, että buprenorfiinilääkkeet, kuten Subutex ja Suboxone, on tarkoitettu heroiiniriippuvaisten korvaushoitoon ja että hoitomuodosta onkin tullut pääongelma, on suppea.

Heroiinin käyttö on vähentynyt Kuopiossa, mutta voimakkaaseen kipuun tarkoitettujen lääkkeiden väärinkäyttö on sen sijaan lisääntynyt. Niin sanottujen opioidilääkkeiden väärinkäyttö on ongelma myös kansainvälisesti.

Kipulääkkeiden väärinkäyttäjät ajautuvat myös ongelmiin, ja heilläkin käytetään korvaushoitona Suboxone-lääkettä.

Sen sijaan nykyään vain lääkeviranomaisten erityisluvalla käytettävää Subutexia annetaan Kuopiossa vain raskaana olevien korvaushoitoon.

Korvaushoitolääke ohjeen mukaan käytettynä parantaa potilaan terveyttä ja edistää hänen yhteiskuntakelpoisuutta. Valtaosa Suomen opioidiriippuvaisista ei ole koskaan käyttänyt heroiinia vaan muita opioideja, kuten salakuljetettua Subutexia.

Sama aine, tässä tapauksessa siis buprenorfiini, voi olla lääke sairauteen oikein käytettynä, mutta huume ohjeiden vastaisesti pistämällä tai nenän kautta käytettynä.

Korvaushoitoon pääseminen perustuu ongelman tarkkaan selvittelyyn. Vaikeimmissa tapauksissa käytetään sairaalaosaston tutkimusjakson antamaa tietoa apuna hoidon suunnittelussa.

Opioidiriippuvuus on vaikea aivojen häiriötila ja sitä pitää hoitaa. Kansainvälisten tutkimusten perusteella korvaushoito vähentää tarvetta hankkia lääkettä rikollisin keinoin.

Sama koskee myös muita lieveilmiöitä kuten prostituutiota, väkivaltarikoksia yms.

On mahdollista, että osa potilaistamme käyttää hoitojärjestelmää hyväkseen. Korvaushoidon päätarkoitus on kuitenkin potilaan kuntoutuminen ja terveydentilan parantuminen sekä huumeiden käytöstä yksilölle ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen vähentäminen.

Oman tutkimuksemme mukaan siinä onnistutaan kohtalaisen hyvin.

Kuopiossa korvaushoitoa annetaan KYSin päihdepsykiatrian yksikössä, Kuopion seudun päihdepalvelusäätiössä ja terveyskeskuksessa. Yhteisistä hoitokriteereistä ja hoitotavoista olemme sopineet hyvässä yhteistyössä.

Valtaosalla potilaistamme syrjäytymiskierre on pysähtynyt.

Suurella osalla rikollisuus vähentynyt tai loppunut kokonaan, ja osa on kuntoutunut takaisin työelämään.

Heimo Viinamäki Professori Itä-Suomen yliopisto Ylilääkäri KYS, psykiatria