Lukijan Sanomat

Palkaton pakkotyö tulossa pakolliseksi

Ekonomi-lehden joulukuun numeron lakimiehen palstalla kerrotaan, että hallituksen uuden lakiesityksen myötä ”työnhakija menettäisi oikeutensa työttömyyskorvaukseen, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyisi tarjotusta työllistymistä edistävästä palvelusta, vaikka työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta ei olisikaan sovittu työllistymissuunnitelmassa”.

Lauseke on toteutuessaan merkittävä muutos nykytilanteeseen ja on erikoista, ettei siitä ole julkisuudessa paljoa puhuttu.

Valistunut työtön on tähän mennessä pystynyt suojautumaan niin sanotulta palkattomalta pakkotyöltä (työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta) varomalla, ettei te-toimiston virkailija saa ujutetuksi mainintoja näistä aktiviteeteista työttömän henkilökohtaiseen työllistymissuunnitelmaan.

Jos työllistymissuunnitelmassa on maininta työkokeilusta tai kuntouttavasta työtoiminnasta, niin sellaisiin on myös osallistuttava, jos niitä tarjotaan, tai muuten iskee karenssi. Jatkossa lienee osallistuttava kaikkiin tarjottuihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, vaikkei niille olisikaan antanut etukäteen hyväksyntäänsä.

Kuka tahansa työtön työnhakija voidaan siis tulevaisuudessa määrätä niin sanottuun palkattomaan pakkotyöhön. Ehdotan, että Suomeen hankitaan runsaasti kolmisoutukaleereita, jotta kaikille riittää varmasti paikkoja.

s-love