Lukijan Sanomat

Politiikassa ei sovi olla päätä pitempi

Yleensä länsimaisessa demokratiassa on hankalaa elää, jos haluaa olla tai kokee olevansa selkeästi muita etevämpi. Silloin on syytä kulkea ihmisten parissa koko aika varoen ja käyttäen kypärää.

Erityisesti politiikassa on vaarallista, jos näyttää ulospäin selkeästi muita fiksummalta tai muuten uudistusmieliseltä. Tilannetta pahentaa, jos ajatuksesi tai ideasi saavat vielä kannatusta.

Joudut varmasti erityistarkkailuluokalle, jossa sekä kilpailevat muut ideologiat, media että varsinkin läheisetkin poliittiset kollegasi seuraavat tekemiäsi tarkemmin kuin arvaatkaan.

Joudut arvioitavaksi aiemman elämän, elämäntapojesi, uskonnollisten näkemystesi ja taloutesi suhteen. Jokaisesta varmasti löytyy aina edes jokin pieni vika, ja kun sitä sopivasti korostetaan, olet pian päätäsi lyhempi, rahasi ja uskottavuutesi menettänyt.

Iterointi poliittisena maan asioiden edistämiskeinona nousi esille pääministeri Juha Sipilän (kesk.) näyttävän esiinmarssin myötä. Teknisesti koulutettuna ymmärtää hyvin, mitä iterointi on: parhaan tuloksen etsimistä muuttamalla arvon määrittämiseen liittyviä muuttujia aste asteelta.

Politiikassa tämä näyttäisi tarkoittavan päätöksen tekemistä ja sen muuttamista pikaisen palautteen perusteella aste asteelta, kunnes päätös kestää arvostelun.

Ei hassumpi sovellus, ja sitä näytetään nyt käytetyn, mutta huonosti ymmärretyn. Oppositio arvostelee armotta hallitusta hapuilevasta päätöksenteosta kyseisen menettelyn perusteella.

Muistan, kun nykyisen porvarihallituksen alkutaipaleella pääministeri Sipilä ilmoitti iskulauseekseen ”pessimisti ei pety”. Onko nyt kuitenkin näin käynyt?

Viimeisimmät haastattelut kertovat karulla kielellään, että politiikkaan meno saattoi olla virhe. Toivottavasti kuitenkaan ei, sillä nykyinen hallituskausi on oikeasti ollut vaikea, eikä se johdu hallituksesta itsestään, vaan maan vaikeasta tilanteesta, joka on heijastusta monista laajemmista maailmanpoliittisista tekijöistä.

Sekä pääministerin että ulkoministerin postit ovat nykymaailmassa savolaisittain sanottuna ”rankkoo hommoo”. Hallituksen yksittäisiä päätöksiä arvioitaessa voi kuitenkin ihmetellä esimerkiksi sitä, miksi viennin edistämiseksi nähdään hyvänä keinona madaltaa tuottavaa työtä tekevien ihmisten toimeentuloa.

Viennin edistäminenhän tapahtuu vain kansainvälisillä kysyntämarkkinoilla, jotka nyt meistä riippumatta ovat heikot. Kysyntää lisää vain tuotteiden, markkinoinnin ja tuottavuuden parantaminen.

Tuottavuus paranee, kun parannettuja tuotteita valmistetaan nopeammin. Työehtoja heikentämällä heikennetään vain työnteon motivaatiota. Pitäisi kiinnittää huomiota johtoon, tuotekehitykseen sekä yhtiöiden omistajuusstrategiaan.

Vaikka edustajiemme kirjoitukset lehdissä sekä näyttävät maakunnalliset julistukset ovat hyvä asia, eivät ne silti riitä asioitten etenemiseen. Eduskunnassa on nostettava kättä ja puhuttava syvällisesti ja perusteellisesti. On otettava niskalenkkiä omista hallitusryhmistä, kun on kyse maakunnan yhteyksien ja palveluiden ylläpidosta sekä työstä.

Kari Luostarinen

Iisalmi