Lukijan Sanomat

Sitova kansanäänestys

Kansa odottaa tiedonjanoisena selvityksiä, onko järkevää pysyä EU:ssa ja eurossa, ja mitä tämä lysti maksaa kokonaisuudessaan.

Suomi on EU:n nettomaksaja. Valtion talousarviosta maksetaan unionin kassaan enemmän kuin sieltä saadaan takaisin.

2010 Suomi maksoi laskennallisesti 300 miljoonaa euroa enemmän, kun sai takaisin. Se tekee 57 euroa kansalaista kohti.

Jäsenmaksut määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon, arvonlisäverokertymien sekä unionin keräämien maataloustullien ja tuontimaksujen mukaan.

Suomi maksaa tulevana vuonna 74 miljoonaa Iso-Britannian puolesta ns. maksuhelpotusta. Tämä johtuu huonosti tehdyistä poliittisista lehmänkaupoista.

Vuosi 2013 on kansalle kallis, sillä Suomi maksaa EU-jäsenmaksuja 1,77 miljardia, josta mahdollinen palautuma eri tukien muodossa ja riippuen laskentatavasta on n. 65 prosenttia.

Eufex-pankin sijoitusjohtaja ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston rahoituksen dosentti Anders Ekholm tulkitsee paluun omaan valuuttaan olevan järkevää.

Hän katsoo oman rahan turvin elävien valtioiden pärjäävän muita paremmin. Suomen vienti hyötyisi kelluvasta valuutasta, sillä vientisektorin hyöty eurosta on täysin näennäistä.

Ekholmin mukaan euroa edeltävänä aikana Suomen markan vaihtelu keskeisiin valuuttoihin, kuten Saksan markkaan, dollariin ja puntaan, on ollut samaa luokkaa kuin euron suhde samoihin valuuttoihin.

Tästä voimme tehdä monenlaisia johtopäätöksiä ja huomaamme, että kolikolla on aina kaksi puolta. Itse uskon huomattavasti enemmän tällaisen lukeneen ja kokeneen ja arvostetun talousihmisen tutkielmiin, kuin yhdenkään poliitikon leperryksiin.

Nykyinen poliittinen valta-
eliitti on täysin eksyksissä kansan edunvalvonnassa, eikä näillä nykynäytöillä kykene muuhun kuin Lapin yliopistoon lumitöihin.

Tutkimuksia on lisättävä ja kiirehdittävä. Valuutan vaihdosta ja EU:ssa pysymisestä on pidettävä sitova kansanäänestys.

Ville Kuivalainen

Siilinjärvi