Lukijan Sanomat

Yksimielinen Suomi kirkon ja valtion erolla

Täytyy lukea Euroopan neuvoston (EN) vuonna 2007 antama parlamentaarisen yleiskokouksen suositus ”Valtio, uskonto, sekularismi, ihmisoikeudet”. Siinä EN totesi kirkon ja valtion eron olevan Euroopan yhteisiä arvoja.

Keskustelua käydään siitä, onko uskonnonvapaus vapaus uskoa ja harjoittaa uskoaan julkisesti, vai vapaus olla uskomatta ja osallistumatta toimintaan. Modernissa yhteiskunnassa seikoilla on vähäinen merkitys. Tärkeintä lienee se, kuka maksaa esimerkiksi koulujen uskonnon opetuksen, tai että sitä tarjotaan ilmaiseksi.

Sekularismi tarkoittaa netin mukaan irrottautumista uskonnosta. Kotimaa-lehdessä eläkkeellä oleva professori Juha Seppo pohti laajasti 22.6.16, että ”Eurosekularistien ei pidä yksin sanella uskonnonvapauden sisältöä.” Samoja näkemyksiä on esitetty myös Savon Sanomien mielipidepalstalla.

Mielestäni kansallinen yhteenkuuluvuus lujittuu, kun Suomi erottaa kirkkokunnat valtiosta. Kirkkojen julkisoikeudellisen yhteisön asema puretaan. Samalla Suomen lipusta poistetaan risti-kuvio sinistä osaa yksinkertaistamalla. Suomen 100-vuotisjuhla on hyvä rajapyykki menneen ja tulevan kohdalla.

Eino J. Pennanen

Kuopio