Pääkirjoitukset

Opettelu jatkuu edelleen

Viranomaisten tiedottamista ja julkisten asiakirjojen julkisuutta säätelevä julkisuuslaki on ollut voimassa jo yli 12 vuotta. Siitä huolimatta lain soveltamisessa kompuroidaan yhä. Vaikeinta näyttää olevan ymmärtää julkisuusperiaatteen voimaa. Useimmissa tapauksissa se ajaa yksityisyyden suojan ja liikesalaisuuksien ohitse.

Tuorein esimerkki tulee Turusta. Turun Sanomat kertoi tiistaina, että Turun kaupunki on salannut yli sata kaupunginhallituksen päätöstä kuuden vuoden aikana. Salaaminen on tapahtunut yksinkertaisesti niin, että päätöspykälät on poistettu julki asetetuista kaupunginhallituksen pöytäkirjoista.

Yleensä salailusta kuitenkin jää kiinni. Niin on jäänyt myös Turun kaupunki, joka apulaisoikeuskanslerin mukaan on rikkoi kuntalakia salatessaan virkamiesjohdon palkankorotukset.

Muita Turussa salattuja asioita ovat olleet hankintapäätökset ja kaupunginhallitukselle viikoittain annettavat talous- ja kassaraportit. Kuitenkin allekirjoitetut hankintapäätökset ovat lain mukaan julkisia, samoin kaupungin kirjanpito.

Kaupungin valtalehti on ollut aktiivinen ja perännyt lain mukaan julkisia asiakirjoja. Tällä tavoin median onkin hoidettava tehtäväänsä. Monin paikoin medialla on kuitenkin varaa terästäytyä. Vallan vahtikoiran on osattava murista ja tarvittaessa myös purra.