Heinjoelle uusi läjitysalue jopa 20 vuoden tarpeisiin

Kuopion Heinjoen ylijäämämaiden läjitysaluetta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA) nähtävänä mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten.

Selostusta esitellään yleisötilaisuudessa Hiltulanlahden koululla tiistaina 3. lokakuuta.

Vaihtoehtoja tulevaksi toiminnaksi on kolme. Nollavaihtoehdossa uutta läjitysaluetta ei toteuteta. Ykkösvaihtoehdossa läjistysmäärä olisi noin kolme miljoonaa kuutiota, jolloin alueen käyttöaika olisi noin kymmenen vuotta. Kakkosvaihtoehdossa määrä olisi kuusi miljooan kuutiota ja sijoitusaika noin 20 vuotta.

Läjitysalueella ei käsitellä maa-aineksia, vaan kyseessä on niiden loppusijoituspaikka. Alueelle on tarkoitus sijoittaa puhtaita pintamaita, liejuja ja muuta rakentamiseen kelpaamatonta maa-ainesta.

Hankkeen kannalta keskeisiä selvitettäviä vaikutuksia ovat luonto-, maisema-, vesistö- ja liikennevaikutukset sekä muun muassa virkistyskäyttöön liittyvät vaikutukset.

Pohjois-Savon ely-keskukselle voi ilmaista mielipiteensä hankekesta 18. lokakuuta asti.