Itä-Suomen yliopisto täydensi sijoitustoimintansa vastuullisuuslinjauksia

Itä-Suomen yliopisto on täydentänyt sijoitustoimintansa ja varainhoidon vastuullisuuden eettisiä periaatteita. Yliopisto noudattaa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI), joihin myös varainhoitajien on sitouduttava.

Uudistetussa sijoitussuunnitelmassa korostuvat myös muut vastuullisen sijoittamisen periaatteet, kuten sijoituskohteina olevien yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus sekä sitoutuminen hiilipäästöjen vähentämiseen.

Yliopiston sijoitustoimintaa hoidetaan pääosin varainhoitajien välityksellä. Yliopisto edellyttää, että varainhoitajat toimittavat hallitukselle vuosittain vastuullisuusraportin.