Kuopiossa kokeillaan nopeaa pop-up-hyväntekeväisyyttä

Sirkkulanpuisto kokeilee Kuopiossa uutta vapaaehtoistoiminnan mallia, jolla pyritään lisäämään huono-osaisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä tarjoamaan heille merkityksellistä toimintaa.

Sirkkulanpuiston nopean toiminnan joukot 2017-2019 -hankkeessa kokeillaan perinteisen pidempiaikaisen vapaaehtoistoiminnan lisäksi pop–up-tyyppistä matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoisilta ei odoteta pitkäaikaista sitoutumista. Tehtävä voi olla esimerkiksi jonkinlaisen toimintatuokion tai teemapäivän järjestäminen toimitilassa, asiointiavun tarjoaminen virastoon tai saattaminen jonkin harrastuksen tai mielenkiinnon kohteen pariin.

Nopean toiminnan tilat avautuvat tiistaina 19. syyskuuta osoitteessa Haapaniemenkatu 32 b. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee hanketta Veikkauksen tuotoilla.