Pieksämäelle nousee kumouksellinen koulu

Pieksämäen Hiekanpäähän rakennettava uusi oppimisympäristö pyrkii kunnianhimoiseen päämäärään: vastaamaan koulujen, oppimisen ja rakentamisen vallankumoukseen.

– Tavoite on luoda kansainvälisesti merkittävä koulukonsepti, jossa uudet oppimismetodit ja tilasuunnittelu tukevat toisiaan, arkkitehti Eero Lundén kertoo Skype-yhteyden takaa New Yorkista.

– Pitää miettiä, mitä oppiminen oikein on. Joku oppii parhaiten tekemällä yksin, toinen yhdessä tehden, kolmas kuuntelemalla. Ympäristön pitää mahdollistaa yksilölliset oppimistaipumukset.

Pieksämäen kaupunginhallitus valitsi helsinkiläisen Lundén Architecture Oy:n suunnitteleman uuden yläkoulun toteuttajaksi pieksämäkeläisen Rakennusliike U.Lipsanen Oy:n. Koulurakennuksen bruttoala on 6500 neliömetriä ja kustannusarvio 13,7 miljoonaa.

Kaupunginvaltuusto tekee 1.3. lopullisen rahoituspäätöksen ja päättää, rahoitetaanko talo lainalla vai 20 vuoden kiinteistöleasingilla.

Uudesta yläkoulusta on tulossa pitkälti puurakenteinen. Sakaramuotoista taloa kattaa pehmeästi kaartuva kuorirakenne. Keskeisinä ideoina on tilojen joustavuus, avoimuus ja monikäyttöisyys.

– Viime vuoden aikana on monissa työpajoissa pohdittu opettajien kanssa, millainen uudenlainen oppimisympäristö olisi, Eero Lundén kertoo.

Nykyinen koulujärjestelmä perustuu Lundénin mukaan vielä paljolti teollisen yhteiskunnan tarpeisiin, mikä heijastuu koulurakentamiseenkin. Vaikka työskentely-ympäristöt ovat muuttumassa radikaalisti, kouluarkkitehtuurissa on varovaisuutta.

Hiekanpään elämänkaarikylästä rakentuu Pieksämäelle koulutus- ja hyvinvointipalveluiden keskittymä, jos on toimintoja päiväkodista ammattikorkeakouluun ja vanhuspalveluihin asti.

Uusi yläkoulu tarjoaa valmistuttuaan tilat noin 500 oppilaalle. Noin 200 yläkoululaista käy jo koulua Hiekanpään alueella.

– Se on ollut hyvä laboratorio, miten he ovat sopeutuneet aikuisten keskelle ja rohkaiseva esimerkki siitä, mitä muutos saa aikaan. Kun on siirrytty suljetusta aika avoimeen ympäristöön, on syntynyt hyvää vuorovaikutusta, sivistysjohtaja Kari Koistinen sanoo.