Savolaiskaupungille iso lahjoitus - tavoitteena digiopetuksen kärkipaikka Suomessa

Iisalmelaiset Olvi-säätiö ja A.E. Aminoffin rahasto ovat myöntäneet kotikaupungilleen merkittävän lahjoituksen. Säätiöt antavat Iisalmen kaupungin perusopetukselle yhteensä 300 000 euroa.

Rahalla on määrä kehittää kaupungin peruskoulujen digitaalista opetusta. Säätiöiden mukaan lahjoituksen avulla voidaan esimerkiksi panostaa paikallisiin digitutoreihin, jotka toteuttavat koulujen digiloikkaa ja tukevat digisisältöjen tuottamista.

Säätiöt uskovat, että tällä projektilla Iisalmi voidaan nostaa digiopetuksen kärkikehittäjäksi koko Suomessa. Panostuksella on määrä varmistaa nykyisen pedagogisen ICT-suunnitelman nopea toteuttaminen.

Saadulla rahoituksella nopeutetaan henkilökohtaisten laitteiden hankkimista oppilaille, tehostetaan opettajien oppimista ja kannustetaan opettajia kaikkia hyödyntävään sisällöntuotantoon.

Olvi-säätiön osuus rahoituksesta on 200 000 ja A.E. Aminoffin rahaston osuus 100 000 euroa. Rahoitus jakaantuu vuosille 2017 ja 2018.

Olvi-säätiö on yleishyödyllinen yhdistys, joka on jakanut monenlaisia avustuksia jo 62 vuotta. Kauppaneuvos A.E. Aminoffin rahasto on tukenut etenkin opiskelijoita vuodesta 1974 lähtien.