Siilinjärvi teki maakaupan, joka mahdollistaa Woodhope Village -hankkeen laajentamisen

Siilinjärven kunta ostaa noin 38 hehtaarin tilan Toivalasta Iso-Jälä -järven etelärannalta. Maa-alueella on rantaviivaa noin 850 metriä. Kaupan arvo on puustoineen 855 000 euroa. Maanhankinnasta päätti kunnanhallitus maanantaina.

Ostettava tila rajautuu kunnan jo ennestään omistamiin maihin niin, että niistä muodostuu noin 109 hehtaarin yhtenäinen alue.

Hankittavan alueen välittömässä läheisyydessä on vireillä kunnan Woodhope Village -hanke, jonka laajentamisen maakauppa mahdollistaa.

Woodhope Village on ekologisen asumisen, yrittämisen sekä hyvinvointi- ja matkailupalvelujen pienoiskaupunki. Siilinjärvi on käynnistänyt hankkeen esiselvityksen.

Alue sijaitsee liikenteellisesti hyvällä paikalla Joensuuntien ja Lentokentäntien solmukohdassa.

Yleiskaavassa alue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi sekä lähivirkistysalueeksi.