Vanhusten yksiköistä kaivetaan lähes 87 000 euroa työntekijöiden palkanmenetyksiin Rautavaaralla

Rautavaaran kunta maksaa 43 työntekijälleen yhteensä lähes 87 000 euroa palkanmenetyksiä. Kate summaan osoitetaan kuluvan vuoden talousarviosta vanhusten asumispalveluyksikköjen, dementiayksikön ja tehostetun palveluasumisen kustannuspaikoilta.

Kyse on pitkällisen kiistan ratkaisusta, joka koskee henkilökunnan työaikoja ja ruokataukoja vuosina 2012–2016.

Rautavaaralla siirryttiin vuonna 2013 kunnanhallituksen päätöksellä jaksotyöstä yleiseen työaikaan, jolloin ruokailu muuttui omalla ajalla tapahtuvaksi. Kunnan palveluyksiköissä myös jaksotyötä tekeville otettiin käyttöön puolen tunnin ruokatauko, jota ei lueta työaikaan.

Työntekijät vetosivat kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen ja vaativat palkanmenetyksiä maksettavaksi takautuvasti. Jaksotyötä tekevät voivat itse päättää, ruokailevatko he joutuisasti työajalla vai pitävätkö työaikaan kuulumattoman ruokatauon omalla ajalla.

Prosessin aikana Rautavaaralla laskettiin, että taukoja oli pidetty neljässä vuodessa lähes 12 949 kappaletta eli 6 474 tuntia ja 43 työntekijän palkanmenetyksiksi saatiin yhteensä 86 847 euroa ja 29 senttiä. Kun summa jaetaan saajien kesken, tulee siitä laskennallisesti reilut 2 000 euroa per työntekijä.

Kunnanjohtaja Unto Murto toi keskiviikkona kunnanhallituksen kokoukseen esityksen, jonka hallitus hyväksyi yksimielisesti.