Elinkeinoelämän järjestöt: Kuopiossa on 200 000 asukasta vuoteen 2040 mennessä

Kuopion alueen kauppakamari ja Kuopion Yrittäjät ovat asettaneet yhteiseksi tavoitteekseen kiihdyttää Kuopion kasvua niin, että vuoteen 2040 mennessä kaupungissa on 200 000 asukasta.

Elinkeinoelämän järjestöt ehdottavat kasvun moottoriksi panostamista terveysteknologiaan ja hyvinvointiin luomalla toimialalle maailman parhaat yrittämisen olosuhteet.

– Kaksi sataa uutta yritystä voisi tuoda Kuopioon 20 000 uutta työpaikkaa Health Tech - ja hyvinvointialoille, ja sitä kautta hyvinvointia koko maakunnalle, kun huomioidaan myös terveys- ja luontomatkailun vaikutukset, sanoo Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Ortju tiedotteessa.

– Meillä Kuopiossa on yliopiston myötä loistavat mahdollisuudet käyttää kasvun kärkenä nimenomaan terveysteknologiaa ja hyvinvointia. Meillä on valmiiksi lukuisia alan yrityksiä, joilla on kansainvälisen tason osaamista, Kuopion kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi perustelee.

Teknologiateollisuus ry:n mukaan terveysteknologia on toimiala, joka paitsi kehittää, myös valmistaa valtaosan tuotteistaan Suomessa. Terveysteknologia on vahvalla kasvu-uralla. Alan vienti kasvoi viime vuonna 6,6 prosenttia.

Koko maakunnan etu

Huhtiniemen mukaan Kuopion kasvu on tärkeä koko Itä-Suomen elinvoiman turvaamiseksi.

– Kuopion Yrittäjät lähti mukaan kauppakamarin keväällä asettamaan tavoitteeseen, koska Kuopiolla on kaikki mahdollisuudet tavoitteen saavuttamiseen ja koska kaupungin kasvu tuo työtä ja toimeentuloa kaikille alueen yrityksille ja asukkaille, Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Ortju perustelee 200 000 asukkaan tavoitetta.

Elinkeinoelämän järjestöjen mielestä Kuopion tulisi nostaa tavoite kaupungin uuden strategian kärjeksi, ja viedä sitä määrätietoisesti eteenpäin.

– Haluamme tarjota Kuopiolle elinkeinoelämän yhteisen ajatuksen siitä, miten kasvu-ura kohti Suomen suurimpien kaupunkien joukkoa jatkuu, Ortju ja Huhtiniemi toteavat

Kauppakamari ja Yrittäjät pitävät kaupungin strategiaa ja tavoitteiden asettamista kriittisen tärkeänä koko alueen kehitykselle.

– Jos kaupunki asettaa entistä rohkeamman ja kunnianhimoisemman kasvutavoitteen, talkoisiin on myös yritysten helppo osallistua, Huhtiniemi painottaa.

– Uskomme, että kuopiolaiset päättäjät ja virkamiehet suhtautuvat ajatukseen myönteisesti ja asia on esillä, kun kaupunki määrittää uutta strategiaansa, Ortju päättää.