Ely-keskus ei valita Finnpulpin ympäristöluvasta

Pohjois-Savon ely-keskus ei valita Finnpulpin ympäristöluvasta. Itä-Suomen aluehallintovirasto myönsi maaliskuun lopussa ympäristöluvan, toiminnanaloittamisluvan, vesitalousluvan ja valmisteluluvan Finnpulp Oy:n tehdashankkeelle Kuopion Sorsasaloon.

Pohjois-Savon ely-keskus oli jo aiemmin antanut oman lausunnon lupahakemuksesta aluehallintovirastolle. Avin antamassa lupapäätöksessä ely-keskuksen esille nostamat asiat on suurelta osin huomioitu, minkä vuoksi ely-keskus päätti olla valittamatta.