Finanssivalvonta tyytyväinen Nordean ratkaisuun

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen on tyytyväinen Nordean ratkaisuun siirtää konsernin pääkonttori Suomeen. Finanssivalvonta on pitänyt tärkeänä, että Suomen finanssisektorin merkittävä toimija olisi EU:n pankkiunionin valvonnassa.

Tuominen totesi STT:lle, että siirron myötä merkittävät toimijat ovat saman valvontakäytännön ja samojen vaatimusten piirissä.

Valvonnasta vastaavat Euroopan keskuspankki ja Finanssivalvonta. Alkuvaiheessa Nordean tulee hakea Suomesta toimilupaa.

Nordean kotipaikka siirtyy Suomeen