Kaakkois-Suomen puunhankinta Metsäliitolle: Harvestia keskittyy Savon Sellun puutoimituksiin

Savon Sellun puunhankinnasta vastaava Harvestia myy Kaakkois-Suomen, eli Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon eteläosan puunhankintansa ja toimituksensa liiketoimintakaupalla Metsäliitto Osuuskunnalle. Liiketoimintakauppa pitää sisällään alueella tapahtuvan Harvestian puun oston, korjuun, kuljetuksen sekä myynnin teollisille asiakkaille.

Liiketoimintakauppa allekirjoitettiin torstaina. Se tulee voimaan heinäkuun alusta.

– Koivukuidun hankinnan tilanne on alueellamme oleellisesti muuttunut. Stora Enso lopetti Varkaudessa koivukuidun käytön, joka vapautti miljoona kuutiota puuta. Päätimme keskittyä voimakkaammin Pohjois-Savoon ja noin 150 kilometrin säteelle Kuopiosta. Samalla luovumme kaukoalueiden puunhankinnasta, toimitusjohtaja Pekka Kauranen kertoo.

Samassa yhteydessä yhtiöt ovat sopineet keskinäisten toimituskauppojensa kasvattamisesta siten, että Metsäliitto toimittaa Harvestialle Kuopioon Savon Sellulle kasvavia määriä koivukuitupuuta ja vastaavasti Harvestia toimittaa Metsäliitolle kasvavia määriä havukuitupuuta.

– Toimintamme tähtää ennen kaikkea Savon Sellun puutoimitusten onnistumiseen unohtamatta kuitenkaan muita asiakkaitamme Kuopion lähialueilla, Kauranen sanoo.

Liiketoimintakaupassa kahdeksan toimihenkilöä Kaakkois-Suomesta siirtyi Metsäliiton palvelukseen.