Kaivosaltaille uudet ohjeet Talvivaaran jäljiltä

Ympäristöministeriö valmistelee Rakennusinsinööriliiton kanssa ohjetta kaivosten ympäristösuojausrakenteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka kertoo, että kaikki kaivosten, kaivosvesien ja -patojen kanssa tekemisissä olevat ministeriöt olisivat mukana sekä ala itse eli Kaivosteollisuus-yhdistys.

– Hanke on siis vielä valmistelussa. On ollut muutama vähän akuutimpi kaivosasia, joka on ottanut aikaa, Pokka sanoo.

Maan hallitus linjasi äsken, että Terrafamen kaivos Sotkamossa voidaan ajaa alas, jos yritys ei saa määräajassa ulkopuolista rahoitusta. Valtion omistaman Terrafame Groupin toimitusjohtaja Matti Hietasen mukaan yhtiö ponnistelee yksityisen rahoituksen hankkimiseksi.

Terrafamen eli entisen Talvivaaran kaivoksen kipsisakka-altaan ja Kittilän kultakaivoksen rikastushiekka-altaan vuotojen jälkeen on haluttu tietää, onko kaivosten pohjarakenteissa paljon vikoja ja mikäli on, mitä pitäisi tehdä ongelman korjaamiseksi.

– Selvitämme myös käytännöt Ruotsissa ja Kanadassa, jotka pohjoisina kaivosmaina ovat hyviä vertailukohteita, Pokka sanoo.

Professori Jouko Vepsäläisen tutkimusryhmä Wet Chemistry Alliance on saanut Itä-Suomen yliopistossa lupaavia tuloksia sulfaatin poistosta vedestä. Menetelmää oli aikomus kokeilla Talvivaaran kaivosvesien puhdistamiseen.

– Terralle oli jo sopimus allekirjoitusta vaille valmis, kun tuli tämä hallituksen päätös, jonka jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään, Vepsäläinen sanoo.

Oulun yliopiston tutkimusryhmän mukaan muovipohjaisten materiaalien käyttäminen kaivostoiminnassa on ollut haasteellista ja laadunvalvonta puutteellista. Ei ole tarpeeksi kiinnitetty huomiota siihen, että jokainen kaivos on erilainen ja olot altaiden rakentamisessa ovat tästä syystä yksilölliset. Muovipohjaiset pohjarakenteet vaurioituvat rakentamisen aikana herkästi.