Sakupe ja Karteks suunnittelevat fuusiota

Sakupe Oy ja Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Karteks) aikovat sulautua yhteen. Toimintojen sulautumissuunnitelma on hyväksytty kummankin yhtiön hallituksissa, mutta fuusion täytäntöönpano edellyttää vielä kummassakin yhtiössä yhtiökokousten hyväksyntää.

Fuusion myötä Sakupesta tulisi Suomen suurin julkisomisteinen sairaalapesulayhtiö.

Fuusiossa Karteks on Sakupeen sulautuva yhtiö. Sakupen vuotuinen liikevaihto nousisi runsaalla viidellä miljoonalla eurolla yli 20 miljoonaan euroon. Tällöin Sakupessa huolletaan vuosittain noin kymmenen miljoonaa kiloa tekstiilejä.

Kaikki Karteksin nykyiset työntekijät siirtyvät fuusiossa Sakupen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin yhtiössä työskentelee yhteensä lähes 250 henkilöä.

Suunnitelma on tarkoitus panna täytäntöön 31.12.2017, ja siihen sisältyy muutaman vuoden tähtäimellä myös merkittävät investoinnit uuteen tuotantolaitokseen Joensuussa.

Sakupe ja Karteks ovat erikoistuneet korkean hygieniatason tekstiilihuoltopalveluihin, ja tuottavat pääosan palveluistaan terveydenhuoltoon sekä julkisen sektorin muille asiakkaille.

– Kasvun ja investointien myötä tavoittelemme entistä parempaa kustannustehokkuutta ja palvelukykyä kaikissa tilanteissa. Nämä ovat asioita joita omistaja-asiakkaamme arvostavat, toteaa Sakupe Oy:n toimitusjohtaja Antti Tervo.

– Yhdessä olemme enemmän. Tällä ratkaisulla pystymme vastaamaan uskottavasti ajan haasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä, lisää Karjalan Tekstiilipalvelu Oy:n toimitusjohtaja Wille Berlin.