Talvivaaralle kahden vuoden jatkoaika

Valtio sijoittaa 112 miljoonaa euroa lisää Terrafame Oy:öön, joka jatkaa Talvivaaran kaivostoimintaa Sotkamossa. Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) kertoo, että kyseessä on korkeintaan kahden vuoden väliaikaisratkaisu.

– Kerrottakoon, että Terrafame tarkoittaa nälkämaata. Huonot on jo housussa ja nyt yritetään päästä tilanteesta eroon kunnialla, Rehn arvioi.

Rahat Terrafame Oy:n pääomittamiseen tulevat valtion lisätalousarviosta. Ennestään valtio on jo sijoittanut erityissijoitusyhtiö Terrafameen 97 miljoonaa euroa, mikä nostaa kokonaissijoituksen yli 200 miljoonaa euroon.

Talvivaara nielee veronmaksajien varoja nykyisellään runsaat 12 miljoonaa euroa kuukaudessa. Rehn korosti, ettei veromaksajien piikkiin ei voi jatkaa loputtomiin.

Nyt varaudutaan kaupalliseen ratkaisuun, mutta rinnakkaisena vaihtoehtona valmistelussa on koko kaivoksen alasajo.

– Valtio joutuu ottamaan aktiivisen roolin kestävän ratkaisun pohjustamiseksi, mutta ei ikuiseksi. Toimintaa jatkaa alkuun mahdollisesti yksin Terrafame. Muut osakkaat sitoutuvat omistuspohjaan myöhemmin. Aikaa on varattu kaksi vuotta saattaa kaivos taloudellisesti toimivaksi ja kannattavaksi, Rehn määritteli aikataulun.

Nollavaihtoehto, jossa koko kaivos jätettäisiin retuperälle, on ympäristömielessä mahdoton. Lupamääräysten täyttämisen vuoksi prosessi vaatisi vähintään seitsemän vuotta. Talvivaaran alasajon hintalapuksi voisi muodostua silloin jopa 500 miljoonaa euroa.

– Audley Capitalin kanssa jatketaan neuvotteluita, mutta samalla varaudutaan koko toiminnan lopettamiseen, jolloin kustannukset valtiolle olisivat vähintään 300 miljoonaa euroa.

Terrafame tähtää nyt ensisijaisesti kaivostoiminnan jatkamiseen Sotkamossa. Nikkelikaivoksen toiminnan jatko vaatii louhinnan aloitusta ja liotuskasojen läjityksen käynnistämistä syksyyn mennessä.

Louhinnan aloitus on ensimmäinen etappi, kun Terrafamen toiminta yritetään saada kannattavaksi. Toisaalta Talvivaaraan tarvitaan nykyistä kehittyneempi järjestelmä vesien puhdistukseen.

– Louhinnan käynnistys tänä kesänä on edellytys toiminnan jatkolle. Toinen edellytys on purkuputki Nuasjärveen, mikä vaatii Vaasan hallinto-oikeudelta myönteisen lupapäätöksen, Rehn korosti.

Talvivaaran omistusjärjestelyjä on ennakoitu myös neuvotteluissa yrityspaneerauksessa olevan Talvivaaran Kaivosyhtiö Oyj:n kanssa. Emoyhtiö on edelleen pörssissä, mutta sen osakkeen noteeraus on ollut keskeytettynä yli puoli vuotta.

– Me olemme neuvotelleet kalkkilaitoksesta ja henkilöstön asemasta. En sulje pois, että emoyhtiö voisi olla järjestelyssä mukana, mutta se riippuu rahoitusratkaisuista, Rehn totesi.