Teollisuuspuu: Hakkuumäärissä tilastohistorian ennätys viime vuonna

Raakapuu Teollisuuden käyttöön hakattiin viime vuonna raakapuuta 61,8 miljoonaa kuutiota, mikä on tilastohistorian korkein hakkuumäärä. Määrä oli 3,3 miljoonaa kuutiota eli kuusi prosenttia edellsivuotta suurempi sekä 17 prosenttia suurempi edeltävän kymmenvuotisjakson hakkuiden keskiarvo. Tukkipuun osuus oli 26 miljoonaa kuutiota ja kuitupuun 35,8 miljoonaa kuutiota.

Valtaosa, eli neljä viidesosaa hakkuista kertyi yksityismetsistä, joista hakattiin puuta kaikkiaan 51,1 miljoonaa kuutiota. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien ja valtion yhteenlaskettu hakkuumäärä kasvoi kolme prosenttia 10,7 miljoonaan kuutiometriin.

Suurimmat puumäärät kertyivät Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntien alueilta. Esimerkiksi Pohjois-Savosta hakattiin 5,9 miljoonaa kuutiota puuta. Etelä-Savon hakkuumäärä oli 6,9 miljoonaa kuutiota.