Erasmus: 678 000 osallistujaa vuonna 2015

Euroopan komissio julkaisi tänään Erasmus+-ohjelman vuosikertomuksen, jonka mukaan tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan juhliva EU:n koulutusalan ohjelma on suositumpi ja avoimempi kuin koskaan. Vuonna 2015 Erasmus+-ohjelma antoi 678 000 eurooppalaiselle mahdollisuuden opiskella, työskennellä tai tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin.

Samana vuonna EU investoi 2,1 miljardia euroa yli 19 600 hankkeeseen, joissa oli mukana 69 000 organisaatiota. Tulokset osoittavat myös, että ohjelma on hyvää vauhtia saavuttamassa sille asetetun tavoitteen eli neljän miljoonan ihmisen tukemisen vuosien 2014 ja 2020 välillä.

Ranska, Saksa ja Espanja ovat edelleen kolme suurinta Erasmus+-lähettäjämaata, ja eniten osallistujia vastaanottavat Espanja, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta. Osallistujilta saatu palaute vahvistaa sen, että Erasmus+-vaihtojakso ulkomailla on hyvin käytettyä aikaa: 94 prosenttia osallistujista sanoo taitojensa parantuneen ja 80 prosenttia kokee parantaneensa uramahdollisuuksiaan. Joka kolmannelle harjoittelujakson ulkomailla suorittaneelle opiskelijalle tarjotaan työpaikkaa vastaanottavassa yrityksessä.

Suomi liittyi ohjelmaan mukaan vuonna 1992 ja siihen on osallistunut yli 230 000 ihmistä. Suurimmat lähettäjämaat myös Suomeen ovat Saksa, Ranska ja Espanja. Eniten opiskelijoita ottavat vastaan Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Itä-Suomen yliopisto.

Ohjelman maantieteellinen kattavuus on kasvanut vuodesta 1987; tuolloin osallistuvia maita oli 11 ja nyt 33: EU:n kaikki 28 jäsenmaata sekä Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Norja, Islanti ja Liechtenstein.