Pidetään kaikki mukana

Hallitus pääsi viime viikolla budjettiriihessä sopuun ensi vuoden talousarviosta. Yleislinjana on, että talousarvion liikenevät voimavarat käytetään heikoimmista huolenpitoon sekä myönteisen talouskehityksen turvaamiseen kaikkialla maassa. Vuoden 2019 budjettia voi täysin perustellusti kutsua huolenpidon ja työllisyyden budjetiksi.

Panostuksia heikoimmista huolehtimiseen mahdollistaa muun muassa se, että hallituskauden aikana on jo yli 100 000 ihmistä saanut töitä ja sen myötä ensi vuodelle työttömyysturvaan arvioidaan tarvittavan yli 300 miljoonaa euroa vähemmän kuin tänä vuonna.

Liian moni suomalainen lapsi kasvaa perheessä, jossa talous on tiukalla ja jokainen liikenevä euro menee arjessa selviämiseen. Perheen köyhyys vaikuttaa tutkitusti monella tavalla lapsen elämään aikuisuuteen asti ja erottaa lapsen muista lapsista.

Hiljattain julkaistiin tutkimus, jonka mukaan köyhien perheiden lapset kärsivä myös kiusaamisesta muita lapsia useammin.

Hallitus päätti tukea heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevia perheitä nostamalla pienimmät vanhempainpäivärahat ensi vuonna työmarkkinatuen tasolle. Tämä tarkoittaa 80,5 euron korotusta vähimmäismääräisiin isyys-, äitiys- ja vanhempainrahoihin.

Vähimmäispäivärahaa saa tilanteissa, joissa työtuloa ei ole ollut. Näitä perheitä on Suomessa tuhansia.

Perheiden arjessa jaksamista halutaan tukea myös vahvistamalla lapsiperheiden kotipalvelua 25 miljoonalla eurolla. Perheiden kotipalvelulle on todellista kysyntää ja kuntien on syytä pitää huolta siitä, että myönnetty rahoitus käytetään siihen mihin se on tarkoitettu.

Pienituloisten eläkeläisten, perheiden, työttömien ja palkansaajien tilannetta helpottaa myös verotuksen keveneminen ensi vuonna.

Lisäksi takuueläkettä korotetaan jälleen. Paljon sairastavien tilannetta halutaan helpottaa laskemalla lääkkeiden omavastuurajaa.

Vähävaraisten nuorten koulukirjahankintoja tuetaan noin 47 eurolla kuukaudessa, millä on monessa pienituloisessa perheessä tuntuva vaikutus arjen menoihin. Kenenkään opintie ei saa keskeytyä oppimateriaalien kustannusten vuoksi. Koulutus on todetusti paras väylä työhön.

Työmarkkina-aseman ja tulotason ohella koulutuksella on selkeä yhteys myös terveyteen ja hyvinvointiin.

Yksi budjettiriihen merkittävimmistä ja arvokkaimmista päätöksistä oli mahdollistaa rintamaveteraaneille jatkossa samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille.

Näin varmistetaan rintamaveteraanien palveluiden yhdenvertaisuus kotipaikasta ja sotakohtalosta riippumatta. Päätöksellä maksamme osaltamme kunniavelkaamme heille, jotka ovat puolustaneet isänmaatamme sen kohtalonhetkillä.

Veteraaniasioita on perinteisesti hoidettu eduskunnassa hyvässä yhteistyössä kaikkien eduskuntaryhmien kesken, yli hallitus- ja oppositiorajojen. Näin toimittiin nytkin.

Uusimmat

Kolumnit

Elämänmuutokset vaativat aina aikaa – " Olen ajatellut aloittaa sillä, että keskityn pieniin elämäniloihin ja rentoutumishetkiin "

"E urovaaleissa kannattaa äänestää jo ihan siitäkin syystä, että suurin osa kotimaan politiikasta juontaa juurensa EU-päätöksistä "

" On siunaus, että kehomme järjestää meille tilaa pysähtyä silloin, kun emme itse siihen kykene "

Jordaniassa ja Suomessa on vielä pitkästi matkaa päätöksenteon tasa-arvoon

Ilman sisäistä Iisalmea ei kaupunkiani olisi , kirjoittaa Teppo Kulmala – " Sen vuoksi palaan, muuttolintu, yhä uudestaan "

Haetaan seuraa, yst. vast. tlk. – utelias ikuinen romantikko Sari Mulari listaa treffi-ilmoitusten erilaiset tyypit

Nyt antaisin nuorelle Koljoselle yhden vinkin

Päätoimittajan kynästä: Prosenttikiintiö ei ratkaise ongelmia vanhusten- ja lastenhoidossa

"Ero oli valtava kriisi kaikella tapaa, eikä vähiten siksi, että olen yksinyrittäjä"

Onko 400 000 se maaginen raja, josta alkaa huoli? Päätin hieman tutkia asiaa