Aktiivimalli 3: "Jos leipäjonossa joutuu odottamaan yli tunnin, aktiivisuudeksi lasketaan kaksi päivää"

Keskeisten reformien jälkeen aletaan suunnitella aktiivimalli kolmosta. Malli tulee joka tapauksessa olemaan huikea ja ennenkuulumaton. Se lyö Tanskan mallin 100–0.

Malli on oikeudenmukaisen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen eri puolilla maata ammattiin, sukupuoleen ja ikään katsomatta.

Uudesta mallista tulee hyvin positiivinen. Mallissa kaikki porsaanreiät tukitaan, eikä mitään kannustinloukkuja enää ole ja verokiila tarkastetaan. Lausunnot pyydetään professorien yhdistykseltä, poliittisilta toimittajilta, ay-johtaja Wederiltä ja EU:sta, ettei malli ole missään tapauksessa komission vastainen.

Henkilökohtainen lausunto pyydetään muun muassa pääoppositiopuolueen puheenjohtajalta.

Aktiivisuusmalli tulee kuulumaan samaan kategoriaan kuin ”on lottovoitto syntyä Suomeen”, ”Suomi on maailman turvallisin maa”, ”Suomi on maailman onnellisin maa”, ”Suomessa on maailman puhtaimmat elintarvikkeet” ja ”Suomessa on maailman paras koulu”.

Uutta hanketta lähdetään viemään eteenpäin uusi iskulause edellä ”Töihin heti”. Aluksi nimetään selvitysmies, apulaisprofessori Janhunen, jolla on pitkä kokemus sekatöistä, hanttihommista, pitkäaikaistyöttömyydestä, osa-aikatyöstä ja pätkätöistä. Kun hän saa erilaiset lausunnot, tehdään hankkeesta tiekartta, miten edetään. Perusvastuu annetaan maakunnille.

Mallissa tavoitteena on byrokratian vähentäminen. Karenssi poistetaan kokonaan käytöstä, koska se on ruma sana ja herättää kielteisiä mielikuvia. Erilaiset päivärahat tullaan yhdistämään, muun muassa ansiosidonnainen, peruspäiväraha, kansalaispalkka, perusturva, sosiaaliturva ja työmarkkinatuki saman suuruiseksi ”OoOoksi” (OO) eli osallistumisosingoksi.

Myöhemmin ensimmäinen epäonnistunut aktiivimalli joudutaan lakkauttamaan monien valtavien kansalaisadressien myötä, mahdollisten suurten tulevien lakkojen varalta, korkeiden valitusmäärien takia ja kun kansa on jakaantunut pahasti kahtia.

Keskeisintä uudessa mallissa on, että jos henkilö tai henkilöt joutuvat työttömäksi taloudellisista tai tuotannollisesta syistä, he pääsevät ”Töihin heti”. Se tarkoittaa, että henkilö aloittaa heti seuraavana aamuna yhden tunnin palkkatyöt päivittäin uuden maakuntahallituksen määräämässä paikassa, järjestössä, yrityksessä tai yhdistyksessä.

Tunnin työt järjestää aina 65 päivän ajaksi nimenomaan paikallinen maakunta, joten näitä tunnin työpaikkoja ei tarvitse työttömäksi jääneen itse hakea. Työttömän aktiivisuuden lasketaan myös päivän aikana tehty tunnin mittainen talkoo- tai vapaaehtoistyö tai vertaisohjaus.

Jos leipäjonossa joutuu odottamaan yli tunnin, aktiivisuudeksi lasketaan kaksi päivää. Uusilla menetelmillä päästään keveästi lähelle sadan prosentin työllisyysastetta. Valitettavasti vain tulevat työeläkkeet jäävät kovin pieniksi, eikä omalla palkalla tietysti tule toimeen.

Malli 3 on näillä näkymin tarkoitus saattaa tarkemmin voimaan ennen juhannusta, 17.6.2048.

Työllisyyden lisäyksen on arveltu virkamiesten mukaan olevan noin puoli miljoonaa kertarysäyksellä.

Leo Härmä