Kunnianhimon tasoa on nostettava, kirjoittaa Keskuskauppakamarin johtaja

Valtiovarainministeriö julkaisi budjettiehdotuksensa, jonka pohjalta hallitus kokoontuu elokuun lopulla budjettiriiheen. Ehdotus on nykytilanteeseen suhteutettuna oikean suuntainen, mutta turhan kunnianhimoton ja keskittyy näpertelyyn isojen ratkaisemattomien asioiden kustannuksella. Päätöksentekojärjestelmän ongelmista kertoo se, ettemme edes keskellä talouden nousukautta kykene tekemään ylijäämäistä budjettia, vaan elämme yhä velaksi.

Talouden noususuhdanne on ohimenevä ilmiö, ja kasvumme ennustetaan hidastuvan jo ensi vuonna. Olemme tilanteessa, jossa millään yksittäisellä keinolla ei ole kovinkaan paljoa saavutettavissa. Noususuhdanne ei poista niitä rakenteellisia ongelmia, joiden ratkaisemista on lykätty vaalikaudesta toiseen.

Ykköstavoitteen on oltava työllisyyden parantaminen, jotta suomalaisen hyvinvointivaltion rahoitus jatkossakin turvataan. Verotusta ja sosiaaliturvaa on uudistettava siten, että kaikissa tilanteissa työn tekeminen ja vastaanottaminen on kannattavaa verotus, erilaiset tuet ja maksut huomioon ottaen. Lisäksi tarvitaan muun muassa perhevapaiden uudistusta, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja paikallisen sopimisen laajentamista.

Hallituksen toimet tällä vaalikaudella ovat olleet oikeansuuntaisia, mutta pidemmällä aikavälillä kiistatta riittämättömiä. Hallituksen budjettiriihessä kunnianhimon tasoa on nostettava työllisyyden parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Noususuhdanne on otollisin aika tehdä rakenteellisia uudistuksia, sillä silloin niiden mahdolliset kielteiset vaikutukset jäävät vähäisiksi tai niitä ei juurikaan esiinny. Meillä ei ole varaa odotella seuraavan hallituskauden käynnistymistä.