Kuntakohtaiset erot vaarantavat oppilaan ja opiskelijan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden – "Joka viides erityisen tuen oppilas saa erityisopetusta harvoin tai ei koskaan"

Oppilaalla ja opiskelijalla on lain mukaan oikeus saada tukea opiskeluunsa koulupolun eri vaiheissa. Kuntakohtaiset erot vaarantavat kuitenkin oppilaan ja opiskelijan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden. Erityisopettajien määrä on kaikilla kouluasteilla riittämätön. Miten tämä kaikki vaikuttaa tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäyntiin?

Läpi koko koulupolun oppimisen tuki pitää rakentaa lapsen tarpeiden mukaisesti, ei sen mukaan, mitä opetuksen järjestäjällä on tarjolla.

Varhaiskasvatuksessa annetun tuen määrässä on kunnittain huomattavia eroja. On kuntia, joissa tukea on tarjolla monipuolisesti, esimerkiksi pienryhmiä ja ryhmässä toimivia varhaiskasvatuksen erityisopettajia. Valitettavasti joissakin kunnissa tuki voi olla vain varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatiota henkilökunnalle tai erityisopettajan satunnaisia tapaamisia tukea tarvitsevien lasten kanssa. Varhaiskasvatukseen tarvitaan lainsäädäntöä, jolla turvataan riittävä kasvun ja oppimisen tuki.

Vuonna 2017 OAJ teki kyselyn perusopetuksen opettajille, rehtoreille ja johtajille. Sen mukaan erityisopettajia ei ole perusopetuksessa tarpeeksi. Joka viides erityisen tuen oppilas saa erityisopetusta harvoin tai ei koskaan. Kolmiportaisen tuen käyttöönoton jälkeen erityiskouluja ja -luokkia on lakkautettu ja oppilaita siirretty yleisopetuksen luokkiin. Tilanteesta kärsivät sekä erityisopetusta tarvitsevat että yleisopetuksen oppilaat. Kyselyn mukaan 34 prosenttia vastaajista piti tuen määrää puutteellisena ja vain kolme prosenttia riittävänä.

On tosiasia, että kaikilla opetuksen järjestäjillä ei ole olemassa pienryhmiä, vaikka se olisi joidenkin oppilaiden kohdalla välttämätöntä ja oppilaan edun mukaista. Tähän epäkohtaan tulee puuttua pikaisesti. Vanhempien tulee vaatia lapselleen pienryhmää, jos sen on pedagogisessa selvityksessä todettu edistävän lapsen oppimista.

Kolmiportaiseen tuen toisella asteella, tehostetun tuen vaiheessa, oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta. Valitettavasti monessa kunnassa erityisopetuksen resurssit ovat niin pienet, että riittävään erityisopettajan antamaan tukeen ei pystytä. Tämän seurauksena oppilaan oppimisen ongelmat usein pahenevat ja oppilas ajautuu jonkin ajan kuluttua erityisen tuen piiriin.

Kari Nieminen, puheenjohtaja, OAJ Pohjanmaan alueyhdistys

Kirsi Vuori, puheenjohtaja, OAJ Pohjois-Karjalan alueyhdistys

Kirsi Nykänen, puheenjohtaja, OAJ Pohjois- Savon alueyhdistys

Pekka Natunen, puheenjohtaja, OAJ Keski-Suomen alueyhdistys

Uusimmat

Mielipidekirjoitukset

Hallituksen ajama sote-malli on osoittautumassa monilta osin toteuttamiskelvottomaksi – "Yksityinen puoli uhkaa kuoria kermat päältä"

Miksi maakuntien keskuskaupungit eivät muutamien ministeriöiden silmissä ole enää kelvollisia hoitamaan koko valtakuntaa palvelevia tehtäviä? – "Suhtautuminen seutukaupunkeihin on ollut vieläkin tylympi"

"Emme luota siihen Suomeen, jossa kokoomus, kepu ja takiaisten takakonttipuolue siniset päättävät maan asioista"

Vireä järjestötoiminta on yksi toimivan kansalaisyhteiskunnan kulmakivistä – "Tehdään Iisalmesta Suomen järjestöystävällisin kunta vuonna 2025"

Superruokaa Suomesta – Meillä on valtavat mahdollisuudet, kun uskallamme ajatella uudella tavalla

Educa perui Aito avioliitto -yhdistykseltä pääsyn messuille – "Seta ei voi sietää, että lapsille ja nuorille saisi puhua enää avioliitosta, jossa perinteisesti voi olla isä ja äiti sekä tyttöjä ja poikia"

"Jos jossain tapahtui virheitä ja teknisiä häiriöitä, niin kukaan veteraani ei sen vuoksi jäänyt ilman tukipalveluja"

Moni eläkeläinen on yhteisönsä dynamo – "Ei ole yhdentekevää, miten yhteiskunta eläkeläisiä kohtelee"

Köyhyys kasvattaa vihaa ja katkeruutta – "Päättäjien tehtävä on rakentaa sellainen yhteiskunta, jossa ihmiset voivat hyvin"

Ajetaanko ihmisiä pakkomuutolla kaupunkeihin? Onko keskittäjäpuolueille maaseutu vain joku romanttinen ulkomuseo?