"Meillä on selkeät askelmerkit olemassa, miten näissä digiasioissa eri luokka-asteilla edetään"

Jere Polvi kirjoitti (IS 15.8.2019) mielipidekirjoituksessaan iisalmelaiskoulujen tietoteknisvälineiden hankinnasta.

Teemme tällä hetkellä töitä Iisalmen kaupungin palkkaamina päätoimisina digitutoreina. Esimerkiksi näin kaupungissa on otettu huomioon Polvenkin esittämä huoli opettajien jaksamisesta uusien teknisten laitteiden kanssa työskentelemisessä. Työhömme kuuluu kouluttaa, opastaa ja neuvoa sekä olla opettajien apuna niillä tunneilla, joilla laitteita käytetään. Lisäksi jokaisella koululla on koulutettuja koulujen omia tutoropettajia, AV-vastaavia ja ATK-vastaavia.

Koulujen toimintaa ohjaa opetussuunnitelma (OPS), jonka pohjalta olemme laatineet vielä luokka-astekohtaiset suunnitelmat digiasioiden opettamiseen. Tällä suunnitelmallakin tuetaan opettajia. Meillä on näin selkeät askelmerkit olemassa, miten näissä digiasioissa eri luokka-asteilla edetään, jotta uuden opettelu voidaan rakentaa aiemmin opitun päälle.

Olemme nyt vuoden tehneet tätä digitutorointia ja kiertäneet kaikilla iisalmelaiskouluilla ja tässäkin toteamme, että huoli pois: Meillä on Iisalmessa koulutetut, pätevät, ammattitaitoiset opettajat, jotka osaavat valita opetusmenetelmät oppilas- ja oppilasryhmäkohtaisesti. Joku oppilas innostuu digistä, toinen tarvitsee paperisen kirjan.

Opettajat eivät käytä digiä itsetarkoituksellisesti, vaan koko ajan haetaan pedagogisesti järkeviä käyttötapoja. Toki onhan tietyt perusasiat digivälineistä oppilaille opetettava, jotta he pärjäävät yhteiskunnassa.

Matematiikkaa, äidinkieltä ja muita oppiaineita opetetaan edelleen samojen tuntimäärien mukaan kuin ennenkin. Digitaalisten laitteiden avulla näidenkin oppiaineiden opetusta voidaan monipuolistaa ja ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia tukea oppilaita ja eriyttää opetusta.

Iisalmen kaupunki on lähtenyt Olvi-säätiön ja A.E.Aminoffin rahaston suuresti tukemana hankkimaan kaikille oppilaille henkilökohtaisen laitteen. Hankinta ja satsaus on ollut tarpeen, koska näin olemme voineet taata uuden OPS:n toteutumisen myös tieto- ja viestintätekniikkaopetuksen saralla. Kun joka koululla laitekanta on yhtenäinen, ei tarvitse opetella useitten erilaisten käyttöjärjestelmien käyttöä.

Uusimmat ja opetuksellisesti parhaimmat sovellukset saadaan turvallisesti ladattua laitteille keskitetyn hallintajärjestelmän kautta eikä tarvitse painia ylikuormittuneiden tallennustilojen tai vanhentuneiden käyttöjärjestelmien kanssa.

Kaupungin antaessa jokaiselle oppilaalle käyttöön opiskeluvälineeksi laitteen, on oppilailla tasa-arvoinen mahdollisuus hyödyntää opiskelussaan kaupungin tarjoamaa laitetta eikä asia riipu oppilaan huoltajien varallisuudesta. Myös robotiikkaan ja ohjelmointiin on hankittu välineistöä jokaiselle koululle, sekä koulutusta opettajille. Ohjelmoinnin ja robotiikan parissa olemme tehneet töitä jokaisella luokka-asteella.

Opettajilla teetetyssä kyselyssä iisalmelaisopettajat nostivat esille erittäin suurena positiivisena asiana laitteiden saatavuuden: niitä ei tarvitse erikseen varailla ja omaa opetusta pystyy joustavasti suunnittelemaan, kun tietää ja tuntee käytettävissä olevan laitteiston.

Kuten aina uutta alkaessa, asioiden opettelu vaatii pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä, totuttelua ja koulutusta ennen kuin asioista tulee jokapäiväisiä. Meillä on tehty pitkäntähtäimen suunnitelmia, joita on lähdetty toteuttamaan. Tehdyn työn tulokset eivät kenties ole vielä näkyneet kodeissa.

Tässä meillä onkin varmaan vielä työstettävää, jotta saadaan myös huoltajille se tieto, mitä kouluissa asian eteen tehdään.

Susanna Kartimo-Kröger,

Tiina Kauppinen,

Iisalmen kaupungin perus-opetuksen digitutorit

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.