Osaamisen alamäki on pysäytettävä – Ilman osaavia yrittäjiä innovaatiot jäävät tekemättä

Digitaalinen teknologia mullistaa työtä ja yrittäjyyttä yhtä paljon kuin teollinen vallankumous aikanaan. Tietoyhteiskunnassa osaamistarpeet vaihtuvat uuden teknologian luonteen tähden entistä vikkelämmin. Nuoruusvuosina opiskeltujen tutkintojen kantokyky lyhenee. Yhä useamman on päivitettävä osaamistaan työuran varrella. Tämä koskee niin yrittäjiä kuin palkkatyöntekijöitä.

Savon Yrittäjät on saanut Euroopan unionin ESR-rahoituksen Yritys Oppii ja Menestyy -jatkohankkeelle (YOM2), jonka tavoitteena on ottaa aivan uudenlaisia, pitkiä askeleita maakuntamme yritystoiminnan digitalisoitumisessa ja tekoälyn kehittämisessä liiketoimintojen kannattavuuden ja kansainvälistymisen kehittymisessä. Tämä mahdollisuus on yritystemme hyödynnettävä nyt maksimaalisesti.

Digitalisaatio on merkittävä haaste myös koulutusjärjestelmälle. Vaikka suomalaiset koulut ja oppilaitokset ovat maailman kärkeä, vastaavat ne yhä vajavaisesti uuden ajan haasteisiin. Osaamistaseemme on suistumassa kroonisesti alijäämäiseksi. Tämä hidastaa talouden ja työllisyyden kehitystä ja syövyttää siten hyvinvointiyhteiskunnan perustuksia.

Huolissaan on syytä olla myös Pohjois-Savosta. Alueemme pk-yrityksistä peräti 17 prosenttia (pk-barometri 2/2018) ilmoittaa osaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan kasvua! Osaavan työvoiman saatavuus on heti kireän kilpailutilanteen jälkeen merkittävin kasvun este. Reilusti yli kolmannes (39 prosenttia) näkee, että henkilöstön koulutus on merkittävin yrityksen kehittämistarve.

Osaamisen alamäki on pysäytettävä. Tarvitsemme ketterämmän osaamisjärjestelmän, joka pysyy nopeasti kehittyvän yhteiskunnan ja talouden tahdissa. Sen on laajennuttava koulujen ja oppilaitosten lisäksi yrityksiin ja muihin arkisiin oppimisen ympäristöihin sekä käsitettävä osaamispalveluita tarjoavat yrittäjät ja oppimisteknologiaa kehittävät yritykset. Sen on innostettava yksilöitä oppimaan ja yrityksiä kehittymään läpi elinkaaren ja tarjottava siihen yksilöllisiä ratkaisuja. Sen on suunnattava seuraavan sukupolven osaajat ja yrittäjät elinikäiselle kasvu-uralle jo varhais- ja nuoruusvuosista lähtien.

Tämä vaatii siirtymistä koulutuskeskeisestä osaamiskeskeiseen ajatteluun. Koulutuspolitiikan on avarruttava osaamispolitiikaksi. Päättäjien niin Pohjois-Savossa kuin Helsingissä on viipymättä aloitettava osaamisen uuden kasvualustan rakentaminen. Tässä odotan paljon alkuaskeliaan ottavalta Business Centeriltä ja myös perusteilla olevalta Kuopio Health -innovaatiokosysteemiltä.

Yrittäjäjärjestönä velvollisuutemme on luodata reittiä kohti osaamisesta ja yrittäjyydestä kasvavaa Suomea. Ilman yrittäjähenkisiä osaajia ja osaavia yrittäjiä jäävät innovaatiot tekemättä, teknologiat valjastamatta, yritykset ja työpaikat luomatta.

Työmme tueksi olemme valtakunnan tasolla tuottaneet Osaamisen ekosysteemi 2025: Kohti jatkuvan oppimisen järjestelmää -ohjelman, jonka kartoittamalle löytöretkelle kutsumme mukaan kaikki oppimisen, osaamisen ja yrittäjyyden ystävät.

Arto Nykänen, toimitusjohtaja, Savon Yrittäjät